Den afspændingspædagogiske behandling
Afspændingspædagogens behandling tager udgangspunkt i kroppen med fokus på musklerne og deres spændingsforhold.

Musklerne behandles
manuelt med stor nænsomhed ved udspænding og bevægelse. Det foregår i en "dialog" med musklerne, hvor behandleren ved påvirkning med sine hænder og i samarbejde med klienten, "fortæller" musklerne, at de godt kan slippe deres tag, -faren er overstået. 

De psykiske påvirkninger
er nøje knyttet til det fysiske hændelsesforløb; det er to sider af samme sag og derfor uadskillelige.

Dette indebærer at det ikke er muligt at løsne de fysiske spændingstilstande uden samtidig at forholde sig til de følelsesmæssige spor, som hændelsen har afsat i psyken.

Sagt med andre ord vil en fysisk behandling af f.eks. nakkespændinger ikke have nogen blivende effekt, hvis ikke der samtidigt gives mulighed for at gennemleve og bearbejde de psykiske traumer der er knyttet hertil. 

Deciderede choktraumer, PTSD, behandles med en særlig choktraumeterapi, hvor der på en nænsom måde igen bygges bro mellem centrene for tid/sted-fornemmelserne og følelserne. 

Behandlingen inddrager både krop og psyke, Tilliden mellem behandler og klient er selvsagt en helt nødvendig forudsætning for en vellykket behandling.

Derfor møder afspændingspædagogen altid klienten med åbenhed og respekt for klientens egne udsagn om sin tilstand.
 
Afspændingspædagogisk behandling - viser nye veje!
De afspændingspædagogiske metoder er baseret på et helhedssyn, hvor man ikke alene arbejder med den fysiske krop, men inddrager hele mennesket med dets oplevelser af sig selv, dets sansninger, følelsesliv, tænkemåder, holdninger til sig selv og samspillet med omverdenen. 

Når mennesker på denne måde inddrages i egen helbredelsesproces og lærer at opfatte smerter og gener som signaler fra kroppen og ikke som sygdomme, åbnes der for helt nye muligheder.

Du bliver herre i dit eget liv - og det starter i kroppen