MISSION
Whiplashforeningen formidler information til piskesmældsramte, deres pårørende og andre med interesse for piskesmældsskader via hjemmesiden og medlems-bladet WhiplashNyt, der udkommer 4 gange årligt, samt diverse foldere.

Desuden organiserer Whiplashforeningen sociale arrangementer til gavn for alle foreningens medlemmer, samt etablerer og støtter via de lokale Café-grupper. 

VISION
Whiplashforeningen arbejder for fuld anerkendelse og forståelse af piskesmælds-skader her i Danmark. Whiplashforeningen vil gerne være et sted hvor både piskesmældsramte, pårørende og det sundhedsfaglige system kan indhente nyttig viden og støtte.

Whiplashforeningen vil fokusere på: