Whiplashforeningens primære formål er at støtte, rådgive og oplyse piskesmældsramte og deres pårørende. Derudover kæmper vi for, at forholdene for piskesmældramte bliver bedre ligesom vi arbejder for at udbrede kendskabet til piskesmæld og de skader, der følger med. 

Whiplashforeningens historie
Det begyndte som en klub for folk, der var kommet slemt til skade, ofte i trafikken. Klubben voksede hurtigere end de fleste havde ventet.

Den 11. maj 1999 blev Whiplashforeningen stiftet. Foreningen er dannet af og for personer, der er ramt af et piskesmæld - og som har gener heraf. Dannelsen af foreningen tog sit udspring i behovet for en bedre rådgivning og vejledning af og for piskesmældsramte og deres pårørende.

I 2010 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer om hvorvidt vi skulle bruge ordet "whiplash" eller ordet "piskesmæld", når vi omtalte piskesmæld. Og der var et klart flertal for, at vi skulle bruge den danske betegnelse - og det har vi gjort siden. Vi ændrede dog ikke i foreningens navn, der derfor stadig er Whiplashforeningen.

Whiplashforeningen drives næsten udelukkende af frivillige – og som oftest er de frivillige selv ramt af en piskesmældsskade. De mange frivillige, som gør forskellen i hele det daglige arbejde, er fordelt rundt om i hele landet og er: Koordinatorer i de lokale Café-grupper, vejledere,  professionelle rådgivere, administrative hjælpere og bestyrelsen.

Whiplashforeningens indtægtskilder er medlemskontingenter, offentlige tilskud og sponsorbidrag fra private og firmaer.

Rådgivning
De regionale vejledere er selv piskesmældsramte, som stiller deres tid og erfaringer til rådighed for andre medlemmer- de hjælper med at hjælpe andre.  Det professionelle rådgivningsteam hjælper medlemmer med at finde rundt i love og paragraffer, og vejleder om behandling, genoptræning eller juridiske forhold

Møder
Rundt om i landet afholder Whiplashforeningens café-grupper møder for medlemmer og pårørende. I de fleste café-grupper er der ofte  specialiserede advokater, behandlere, læger eller andre som holder oplæg om fagligt relevante emner. Dette giver det enkelte medlem mulighed for at få svar på mange spørgsmål, og hente ny inspiration.