10/06-2016

Ekstraordinær generalforsamling


Whiplashforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling

lørdag d. 2/7 2016kl. 13.00 i Odense.

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg ny bestyrelse inklusive suppleanter
3. Evt.

Sted: Seniorhus Odense, Lokale 1, Toldbodgade 5-7 · 5000 Odense C

På bestyrelsens vegne

Formand
Susan Stick