Man har ret til at få dækket rimelige og nødvendige helbredsudgifter, eksempelvis udgifter til læge, fysioterapeut, kiropraktor, medicin, hjælpemidler, hjemmehjælp, rekreation og udgifter til transport til og fra behandlingsstedet.
 
Behandlingsudgifterne
som man kan få dækket, betales normalt i en periode på maksimalt 3 måneder, og behandlingerne skal være påbegyndt umiddelbart efter uheldet.

Forsikringsselskaber kan dække
I en del tilfælde vil forsikringsselskabet dog være indstillet på at dække udgifterne til behandling i en længere periode. Som regel skal man have selskabets accept af behandlingen, inden denne påbegyndes.
 
Dokumentation for udgifterne skal fremsendes til forsikringsselskabet, det er også vigtigt at få lavet en skriftelig aftale med forsikringsselskabet.