Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

WHIPLASHFORENINGEN - FOR DIG MED EN PISKESMÆLDSSKADE

   Gode råd

     Nyheder

       Kontakt & Info

SENESTE NYT

DER ARBEJDES PÅ EN NY OG BEDRE HJEMMESIDE - FORVENTES FÆRDIG EFTERÅRET 2018. M.V.H. BESTYRELSEN

Side 1 af 6  > >>

24/04-2017

 Cafémøder:

 Vi mødes næste gang

 

Søndag 7.maj kl 12.30-14.30

 

Sted:

Salen, på 1.sal

Frivilligcenter Aarhus,

Grønnegade 80,

8000 Aarhus

 

Der er fri 2-timers parkering i de omkringliggende gader, samt to frie parkeringspladser nr 6 + 7 under træet inde i gården.

Der er i øvrigt elevator med indgang fra gården. NB: der skal trykkes på dørluk for at aktivere elevator.

 

Programmet:

- vi hygger og snakket om løst og fast eller noget specifikt vi har på hjertet.

 Der er flere sofagrupper, så pårørende har også mulighed for at vælge at sidde for sig og snakke sammen, hvis det er det, der er behov for.

 Man er velkommen til at tage en gæst med som endnu ikke er medlem eller komme på egen hånd og se om det er noget for dig.

Hvis ikke-medlemmer har lyst til at komme flere gange, ser vi dog gerne, at de melder sig ind i foreningen og støtter os i at forsætte ligesom de også er velkommen til at donere i vores frivillig donationboks til kaffe/te/kage/frugt

 

Fremtidige mødedatoer...klik her

Vi har allerede nu reserveret lokalet igen på nedenstående datoer, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske ændringer, og at vi ikke kan finde på at rykke det til anden dato. Så hold også øje med vores facebookside og facebook-grupper, hvor kommende arrangementer vil blive opslået.

 

Ingen tilmelding. Mød bare op :)

På Whiplashforeningens Aarhus og omegnslokalgruppes vegne

 Maria Henriksen

16/03-2017

Kære medlemmer

Whiplashforeningen holder årets ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2017 klokken 13.00.

Generalforsamlingen holdes i Frivilligcenter Odense (Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

Dagordnen er følgende:

- Valg af dirigent og referent
- Formanden aflægger beretning til godkendelse
- Fremlæggelse af revideret regnskab
- Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse inklusive suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt

Det vil glæde os at se foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

07/12-2016

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDR. WHIPLASHSKADER

Spørgeskemaet er udarbejdet og analyseret af sygeplejerske og forfatter Hanne Holst Rasmussen og sygeplejerske Hanne Nikodam i samarbejde med Whiplashforeningen. Respondenterne er medlemmer af hhv. Whiplashforeningen og af facebookgrupper for whiplashskadede.
Sidstnævnte har fået link til spørgeskemaet efter beskrivelse af deres whiplashskade til Whiplashforeningen.
Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2015/, besvaret af 220 skadede og analyseret i foråret/sommeren 2016.

Se resultatet her TRYK

07/11-2016

Whiplashforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 15. november 2016 kl. 11.00 i København.

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

2. Endelig godkendelse af regnskab for 2015

3. Evt.

Sted: SIRIUS advokater, Frederiksberggade 11, 1459 København K


På bestyrelsens vegne

Formand

Sara Maria Grau

 

04/07-2016

Kære medlemmer af Whiplashforeningen.

Der har i lørdags d. 2/7 2016 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen med henblik på valg af ny bestyrelse.

Jeg kan oplyse, at der er opbakning til videreførelse af foreningen, og at bestyrelsen efter dagens generalforsamling består af:

Sara Maria Grau, formand
Jacob Anderson, næstformand
Marcus Wils Lorenzen, kasserer
Lone Hans, menigt medlem

Herudover har flere medlemmer tilkendegivet, at de ønsker at bidrage med arbejde for foreningen i det omfang, de har helbred og overskud til det.

Den nye bestyrelse vil bruge det næste stykke tid på at sætte sig ind i foreningens daglige arbejde samt sørge for, at en lang række praktiske ting falder på plads. Bestyrelsen håber på forståelse for, at denne proces kan tage tid, særligt henset til den forestående sommerferieperiode. Der arbejdes dog naturligvis for, at processen er til mindst mulig gene for både nuværende og kommende medlemmer.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer.


På bestyrelsens vegne

Sara Maria Grau, formand

[Nyhedsarkiv]

.

      
          Mød os på Facebook

  

 

 
 
 
 
Om foreningen

Whiplashforeningen er for alle der har en piskesmældsskade, pårørende og folk med interesse indenfor området.

Der er mange, der er alvorligt ramt af dette usynlige handicap, som er svært at håndtere.

Piskesmældsramte kæmper for at få det bedre, bevare fast tilknytning til arbejdsmarkedet og få deres tilværelse til “at hænge sammen”. 

Det er vanskeligt, når spørgsmålene hober sig op, og ingen rigtig kan hjælpe.

Det er her Whiplashforeningen kommer ind i billedet.

Foreningens formål er at:

- Yde støtte til piskesmælds-ramte og deres pårørende.

- Arbejde for fuld anerkendelse af piskesmælds-skader og de konsekvenser skaderne har.

- Arbejde for at forbedre vilkårene for piskesmælds-ramte.

.