Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyheder

Side 1 af 3  > >>

24/04-2017

 Cafémøder:

 Vi mødes næste gang

 

Søndag 7.maj kl 12.30-14.30

 

Sted:

Salen, på 1.sal

Frivilligcenter Aarhus,

Grønnegade 80,

8000 Aarhus

 

Der er fri 2-timers parkering i de omkringliggende gader, samt to frie parkeringspladser nr 6 + 7 under træet inde i gården.

Der er i øvrigt elevator med indgang fra gården. NB: der skal trykkes på dørluk for at aktivere elevator.

 

Programmet:

- vi hygger og snakket om løst og fast eller noget specifikt vi har på hjertet.

 Der er flere sofagrupper, så pårørende har også mulighed for at vælge at sidde for sig og snakke sammen, hvis det er det, der er behov for.

 Man er velkommen til at tage en gæst med som endnu ikke er medlem eller komme på egen hånd og se om det er noget for dig.

Hvis ikke-medlemmer har lyst til at komme flere gange, ser vi dog gerne, at de melder sig ind i foreningen og støtter os i at forsætte ligesom de også er velkommen til at donere i vores frivillig donationboks til kaffe/te/kage/frugt

 

Fremtidige mødedatoer...klik her

Vi har allerede nu reserveret lokalet igen på nedenstående datoer, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske ændringer, og at vi ikke kan finde på at rykke det til anden dato. Så hold også øje med vores facebookside og facebook-grupper, hvor kommende arrangementer vil blive opslået.

 

Ingen tilmelding. Mød bare op :)

På Whiplashforeningens Aarhus og omegnslokalgruppes vegne

 Maria Henriksen

16/03-2017

Kære medlemmer

Whiplashforeningen holder årets ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2017 klokken 13.00.

Generalforsamlingen holdes i Frivilligcenter Odense (Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

Dagordnen er følgende:

- Valg af dirigent og referent
- Formanden aflægger beretning til godkendelse
- Fremlæggelse af revideret regnskab
- Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse inklusive suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt

Det vil glæde os at se foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

07/12-2016

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VEDR. WHIPLASHSKADER

Spørgeskemaet er udarbejdet og analyseret af sygeplejerske og forfatter Hanne Holst Rasmussen og sygeplejerske Hanne Nikodam i samarbejde med Whiplashforeningen. Respondenterne er medlemmer af hhv. Whiplashforeningen og af facebookgrupper for whiplashskadede.
Sidstnævnte har fået link til spørgeskemaet efter beskrivelse af deres whiplashskade til Whiplashforeningen.
Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2015/, besvaret af 220 skadede og analyseret i foråret/sommeren 2016.

Se resultatet her TRYK

07/11-2016

Whiplashforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 15. november 2016 kl. 11.00 i København.

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

2. Endelig godkendelse af regnskab for 2015

3. Evt.

Sted: SIRIUS advokater, Frederiksberggade 11, 1459 København K


På bestyrelsens vegne

Formand

Sara Maria Grau

 

04/07-2016

Kære medlemmer af Whiplashforeningen.

Der har i lørdags d. 2/7 2016 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen med henblik på valg af ny bestyrelse.

Jeg kan oplyse, at der er opbakning til videreførelse af foreningen, og at bestyrelsen efter dagens generalforsamling består af:

Sara Maria Grau, formand
Jacob Anderson, næstformand
Marcus Wils Lorenzen, kasserer
Lone Hans, menigt medlem

Herudover har flere medlemmer tilkendegivet, at de ønsker at bidrage med arbejde for foreningen i det omfang, de har helbred og overskud til det.

Den nye bestyrelse vil bruge det næste stykke tid på at sætte sig ind i foreningens daglige arbejde samt sørge for, at en lang række praktiske ting falder på plads. Bestyrelsen håber på forståelse for, at denne proces kan tage tid, særligt henset til den forestående sommerferieperiode. Der arbejdes dog naturligvis for, at processen er til mindst mulig gene for både nuværende og kommende medlemmer.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer.


På bestyrelsens vegne

Sara Maria Grau, formand

10/06-2016

Whiplashforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling

lørdag d. 2/7 2016kl. 13.00 i Odense.

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg ny bestyrelse inklusive suppleanter
3. Evt.

Sted: Seniorhus Odense, Lokale 1, Toldbodgade 5-7 · 5000 Odense C

På bestyrelsens vegne

Formand
Susan Stick

24/05-2016

Vil du med på toget!

Vores bestyrelse er ved at nå en endestation, og det er derfor NU, at du har mulighed for at komme med toget og være med til at udstikke nye mål!

Bestyrelsen har besluttet at overlade styringen til nye kræfter, og vi ser det derfor som vores fornemmeste opgave at finde nye kræfter, så vi igen kan få sat damp på toget.

Toget kører ikke videre af sig selv. Hvis ikke nye kræfter kommer til, er yderste konsekvens, at foreningen lukker. Det betyder:

*Facebookgrupperne lukker

*Caféer lukker

*Rådgivningsteamet lukker

*Medlemsbladet forsvinder

*Telefonrådgivningen er væk

*Hjemmesiden lukker

*Det fælles talerør for de piskesmældsramte er væk


Synes du, at det skal være endestationen?? Hvis ikke, så meld dig hurtigst muligt.

Og lad os få en snak om, hvordan vi sammen finder nye mål for vores forening.

Du kan henvende dig til Grethe Bjelke Jensen på tlf.nr. 50803002.

Eller sende en besked til formand Susan Stick her og vi vender tilbage til dig tryk her.

24/02-2016

Indkaldelse til Whiplashforeningens årlige generalforsamling:

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til den årlige generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6.

Den ordinære generalforsamling afholdes

 

Tirsdag, den 8. marts 2016, kl. 16.00

 

på Frivillig Center Odense, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C, Mødelokale 4

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 2, er dagsordenen for den ordinære generalforsamling følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse 4f kontingent

Bestyrelsen foreslår. §4, støttemedlemskab til kr. 125.- pr. år.

Betalingsfrist på nu 4 uger til 8 dage

  1. Valg af bestyrelse inkl. suppleanter
  2. Valg af revisor
  3. Eventuelt.

Der henvises herudover til vedtægternes § 6, stk. 3, hvorefter stemmeberettigede er medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

Mødeberettiget er ethvert betalende medlem.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.

 

OBS !

Der vil være foredrag ved Advocare Advokater efter Generalforsamlingen.

Kom og få en glad dag sammen med ligesindede i Odense.

På bestyrelsens vegne

Formand

Susan Stick

07/12-2015

Støt Whiplashforeningen hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Whiplashforeningen, hver gang du tanker.

Du støtter Whiplashforeningen med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet.

Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Det er vigtigt at du ved oprettelsen skriver at du vil støtte Whiplashforeningen.

Har du allerede et OK Benzinkort?

Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få det tilknyttet vores klub. Du skal bare ringe til OK på 70 10 20 33 og oplyse vores klubnavn og dit kortnummer, så støtter du Whiplashforeningen.

Støt lokalsporten ekstra meget

Støt ekstra med el fra OK

Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. liter. Og det er nemmere, end du tror. Du skal bare vælge imellem el til fastpris eller variabelpris på www.ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til OK.

 

Støt ekstra medOK Mobil

Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Henrik Faarup på 53 63 43 76 eller henrik_faarup@hotmail.com.

 
 
04/12-2015

Stor spørgeskemaundersøgelse

Vi gennemfører i øjeblikket en stor spørgeskemaundersøgelse af piskesmæld som fysisk lidelse.

Undersøgelsen er udformet af en arbejdsgruppe bestående af sygeplejerskerne Hanne Nikodam og Hanne Holst Rasmussen samt Whiplashforeningens formand Susan Stick.

Vi ønsker med dette spørgeskema at indsamle oplysninger om, hvordan det er at leve med piskesmæld/whiplash.

Ved at svare på spørgeskemaet kan du hjælpe os med at få større viden om medlemmernes ulykker, symptomer, undersøgelser, behandlinger etc. etc. Får vi mange besvarelser, vil svarene kunne bruges til at påvirke læger, sundhedspersonale, politikere og andre med indflydelse.

Du behøver ikke at være medlem af Whiplashforeningen for at deltage, men du skal – i sagens natur – være ramt af en piskesmældsskade.

Undersøgelsen løber indtil 31/12 – og du kan tilmelde dig ved at sende en mail til info@whiplashforeningen.dk med dit navn, skadesår og mail-adresse, og ”vil gerne deltage i undersøgelse” i emnefeltet.

OBS! Undersøgelsen har været i gang siden september, så måske har du allerede svaret.

[Nyhedsarkiv]
.