Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyheder - lange artikler

OPRÅB!
TERM, Klinikken for Funktionelle Lidelser  –
en høring er på vej


I sidste udgave af Whiplashnyt bragte vi det brev som Hanne Holst Rasmussen var initiativtager til, og som Whiplashforeningen blandt mange andre er medunderskrivere på.

I brevet , der er stiliet til flere politikere, herunder sundhedsministeren, beder Hanne Holst Rasmussen kort fortalt om, at politikerne tager stilling til om TERM-modellen vitterligt er en metode som det danske sundhedssystem skal stå model til.

På Hanne Holst Rasmussen hjemmeside www.tagpiskesmaeldalvorligt.dk kan man se hele korrespondancen med de forskellige politikere, under “Læserbreve mm” og “Breve til politikere”.

Ministerens svar er som Hanne Holst udtrykker det “en sludder for en sladder”. Men Liselott Blixt, der er medlem af sundhedsudvalget for Dansk Folkeparti tilkendegiver, at hun vil sørge for, at der kommer en høring om funktionelle lidelser og TERM snarest. Der er også andre politikere, der har været positive overfor Hanne Holsts brev - og dermed tvivlende overfor TERMS metoder. “Det er rigtigt glædeligt, at der sker noget – en høring er var nok det bedste vi kunne håbe på i første omgang”, siger Hanne Holst Rasmussen.

På Hanne Holst hjemmeside kan du også læse svaret fra tre københavnske borgmestre som Hanne Holst  har skrevet til. Deres svar er ikke så opmuntrende, da de skriver at de, efter at have været i kontakt med Klinikken for Funktionelle Lidelser,  har fuld tillid til Per Fink og hans kliniks metoder. 

Her på redaktionen kan vi godt forstå den umiddelbare reaktion fra borgmestrenes side. Da vi første gang - på nettet - så Per Finks materiale målrettet uddannelse af andre læger,  troede vi ikke vores egne øjne (se evt. links længere nede i denne artikel). At en dansk læge, der har afgivet lægeløfte, skulle kunne gå så radikalt til værks, var svært at tro på.

I den mere tvivlsomme ende af reaktioner på brevet, har Region Midtjylland bedt Per Fink om at svare, hvilket han også gør. Problemet er, at det jo netop er ham og hans metoder som brevet gør indsigelse overfor. Og Sundhedsstyrelsen skriver, til trods for at der i brevet er 5 spørgsmål, at de takker for orienteringen – og svarer altså ikke.

Vi følger udviklingen omkring høringen og bringer mere nyt i næste udgave af Whiplashnyt.  

Se evt. disse links fra Dansk Selskab For Almen Medicin:

http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark2-roedt.pdf

http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark1-blaat.pdf

http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser


Vi benytter lige lejligheden til at advare mod TERM:

Hold dig væk fra Klinikken For Funktionelle Lidelser og de læger, der praktiserer TERM!

Selvom klinikken arbejder med diagnosen Bodily Distress Disorder, behandler klinikken sine patienter som psykiatriske patienter. På klinikken er man i overordentlig stor risiko for:

-Ikke at kunne få behandling for sine fysiske problemer
-Ikke at kunne få erstatning
(man har jo ikke piskesmæld som følge af en ulykke, men er psykisk syg)
-Blive betragtet som indbildt syg
-Ikke at kunne få lov til at blive tilset af andre læger
-Kun at få tilbudt psykofarmaka
-At få en psykiatrisk diagnose som man aldrig kan slippe af med