Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyhedsvisning

11/12-2014

Dom i Lægeetisk Nævn


Læge Stig Gerdes får påtale af Lægeetisk Nævn for ukollegial adfærd overfor lægen Per Fink

Stig Gerdes er blevet anklaget efter § 3 stk 3 som handler om kollegialitet. Per Fink anlagde i sommers sag mod praktiserende læge Stig Gerdes i Lægeetisk Nævn. Nu er Gerdes dømt, og får en påtale.

Per Fink mener, at Stig Gerdes i lang tid ført kampagne med kritik af FFL gennem indlæg på de sociale medier. Per Fink mener, at det har skabt utryghed hos en udsat og sårbar gruppe. Per Fink har desuden talt om,at Gerdes opildner ”patientaktivister”,

Anklagen bygger på, at Gerdes har skrevet følgende sætninger i Dagens Medicin:
"Per Finks manipulation", "Per Fink omgås sandheden meget lemfældigt", "FL er medicinsk umoralsk" og "Kære Per Fink - funktionelle lidelser er et overgreb mod menneskeheden, og jeg vil ikke vende det blinde øje til". På baggrund af disse fire sætninger er dommen afsagt.

Lægeetisk Råd finder, at Stig Gerdes i disse sætninger har oveskredet kollegiale regler og finder, at udsagnene også har været med til at skabe utryghed eller mistillid hos patienter. De finder også Stig Gerdes´ fremfærd overfor Per Fink uværdig i sin form.

Whiplashforeningen stiller sig, sammen med 12 andre patientforeninger,  undrende overfor, at Lægeetisk Nævn tilsyneladende ikke forholder sig til substansen i den lægefaglige kritik som Stig Gerdes retter mod Per fink.

Læs mere her 

Du kan læse mere om Per Fink og TERM her