Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyhedsvisning

24/02-2016

Indkaldelse til Generalforsamling


Indkaldelse til Whiplashforeningens årlige generalforsamling:

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til den årlige generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6.

Den ordinære generalforsamling afholdes

 

Tirsdag, den 8. marts 2016, kl. 16.00

 

på Frivillig Center Odense, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C, Mødelokale 4

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 2, er dagsordenen for den ordinære generalforsamling følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse 4f kontingent

Bestyrelsen foreslår. §4, støttemedlemskab til kr. 125.- pr. år.

Betalingsfrist på nu 4 uger til 8 dage

  1. Valg af bestyrelse inkl. suppleanter
  2. Valg af revisor
  3. Eventuelt.

Der henvises herudover til vedtægternes § 6, stk. 3, hvorefter stemmeberettigede er medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

Mødeberettiget er ethvert betalende medlem.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.

 

OBS !

Der vil være foredrag ved Advocare Advokater efter Generalforsamlingen.

Kom og få en glad dag sammen med ligesindede i Odense.

På bestyrelsens vegne

Formand

Susan Stick