Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyhedsvisning

04/07-2016

Ny bestyrelse


Kære medlemmer af Whiplashforeningen.

Der har i lørdags d. 2/7 2016 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen med henblik på valg af ny bestyrelse.

Jeg kan oplyse, at der er opbakning til videreførelse af foreningen, og at bestyrelsen efter dagens generalforsamling består af:

Sara Maria Grau, formand
Jacob Anderson, næstformand
Marcus Wils Lorenzen, kasserer
Lone Hans, menigt medlem

Herudover har flere medlemmer tilkendegivet, at de ønsker at bidrage med arbejde for foreningen i det omfang, de har helbred og overskud til det.

Den nye bestyrelse vil bruge det næste stykke tid på at sætte sig ind i foreningens daglige arbejde samt sørge for, at en lang række praktiske ting falder på plads. Bestyrelsen håber på forståelse for, at denne proces kan tage tid, særligt henset til den forestående sommerferieperiode. Der arbejdes dog naturligvis for, at processen er til mindst mulig gene for både nuværende og kommende medlemmer.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer.


På bestyrelsens vegne

Sara Maria Grau, formand