Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyhedsvisning

07/11-2016

Ekstraordinær generalforsamling


Whiplashforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 15. november 2016 kl. 11.00 i København.

Hermed indkaldes samtlige medlemmer af Whiplashforeningen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

2. Endelig godkendelse af regnskab for 2015

3. Evt.

Sted: SIRIUS advokater, Frederiksberggade 11, 1459 København K


På bestyrelsens vegne

Formand

Sara Maria Grau