Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Nyhedsvisning

16/03-2017

Generalforsamling


Kære medlemmer

Whiplashforeningen holder årets ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2017 klokken 13.00.

Generalforsamlingen holdes i Frivilligcenter Odense (Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.

Dagordnen er følgende:

- Valg af dirigent og referent
- Formanden aflægger beretning til godkendelse
- Fremlæggelse af revideret regnskab
- Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelse inklusive suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt

Det vil glæde os at se foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen