Læs mere

Nu betragtes også lavt stofskifte som ”funktionel lidelse”

Både endokrinologer, Stofskifteforeningen, stofskiftepatienter og politikere protesterer mod, at lavt stofskifte behandles som ”funktionel lidelse”, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift. Stofskifteforeningen og endokrinologer har haft foretræde for…

Læs mere

Videnscenter for Funktionelle Lidelser har valgt diagnosekriterier for whiplash

I januar 2018 rettede daværende leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser i København, psykolog, specialist i sundhedspsykologi og ph.d. Peter la Cour henvendelse til Whiplashforeningen…

Læs mere

De fem centre for ”funktionel lidelse” i Danmark

Der findes i dag fem centre for ”funktionel lidelse” i Danmark – ét center i hver region. Centrene stod alle færdige med udgangen af sidste…

Læs mere

Accelerations- decellerationskræfter ved whiplash og hjernerystelse

Accelerations-decellerationskræfterne ved whiplash er store. Ved et direkte hovedtraume er kraften mellem 10.000-15.000 N på hovedet og mellem 1000 og 1500 N på nakken, afhængig…

Læs mere

Fedtinfiltrater (tantepukkel) og ændring af nakkens muskler efter whiplash

MR-skanninger har vist, at muskelsammensætningen i nakke og halsmuskler ændres efter whiplash. Dele af visse muskler i nakken omdannes til fedt ret tidligt efter, at…

Læs mere

Whiplash påvirker stort set alle i negativ retning

94 % af kronisk whiplashskadede angav i Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse, at whiplash havde påvirket deres liv i negativ retning med mange udfordringer, frustrationer, ødelagte liv med svær…