I staten Oklahoma er der rejst tiltale overfor medicinalfirmaet Johnson og Johnson for i mere end 20 år at have ført læger og patienter bag lyset mht. markedsføring af stærkt smertestillende medicin. I Oklahoma blev der i 2017 udskrevet 88 recepter på opioider for hver 100 indbyggere.
Samme år døde mere end 70.200 amerikanere af en overdosis. 68 % af dem døde af opioider.
Opioder (morfinpræparater) slår 130 amerikanere ihjel dagligt. Præparaterne er afhængighedsskabende og vanskelige at trappe ud af pga. voldsomme abstinenser.
Medicinalfirmaet har markedsført opiodier som ”sikre og effektive til hverdagssmerter” og dermed gjort det til en magisk pille.
Deres – og andre medicinalfirmaers – aggressive reklamekampagner har fået misbruget til at stige. Nogle kalder det for en opioidkrise.
Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/udland/smertestillende-medicin-er-en-kaempe-draeber-i-usa-nu-ryger-medicinalfirmaerne-i?fbclid=IwAR2jjiyHsAbrBrpce4Qt6vaQUOZ5obO5HLn9Z84tq2FA13htnucFfcJ7wJ8#!/

I Danmark behøver vi ikke frygte den slags. Flere og flere danske læger har modstand mod stærk smertestillende medicin til kroniske smertepatienter. Der er læger, der går så vidt, at de mener, at smertepatienter skal leve helt uden smertestillende medicin – også med stærke smerter.
De går med andre ord i den modsatte grøft i forhold til USA. En middelvej ville være at foretrække.
De kronisk syge danskere, der har brug for stærk smertestillende medicin, risikerer at få en meget dårlig livskvalitet med et stærkt nedsat funktionsniveau, hvis de udelukkende får fx håndkøbspræparater, mindfulness og antiinflammatorisk kost.
Kroniske smertepatienter kan ikke forvente at blive helt smertefri. Men de skal kunne være tjent med smerterne samtidig med, at de selv skal gøre en indsats for at bedre deres tilstand.
Mange læger mangler at blive bedre til at vejlede patienter i at undgå at få behov for mere og mere smertestillende medicin, hvilket kan forebygges. Alt for mange patienter får ikke vejledning heri.
Se filmen ”Smertebehandling” og læs hjemmesideteksten under filmen på Whiplashguiden www.whiplashguiden.dk