I tre forskellige forskningsprojekter har man konstateret, at 50 % har vedvarende gener efter et whiplashtraume.
Kilde: Ugeskrift for Læger den 22.5 2023.

Det ene af de tre forskningsprojekter er dansk og stammer fra fra 2020. Det er lavet af bl.a. Helge Kasch. I forskningen så de på, om redskabet DWGRAS (Danish Whiplash Group Risk Assesment Score) udviklet af Helge Kasch, kan bruges til langsigtede forudsigelser af prognose ved whiplash. Deres undersøgelse blev foretaget 12-14 år efter en anden undersøgelse vedr. whiplash og på de samme patienter fra dengang, de var i den akutte fase efter whiplash.
927 personer fik tilsendt et spørgeskema. 37 % svarede. Af dem rapporterede 55 %, at de havde et whiplashrelateret handicap. Fjorten 14 % havde daglige symptomer. DWGRAS kunne forudsige udvikling af kronisk whiplash. Forskerne konkluderede dog, at med den lave responsrate måtte resultaterne fortolkes med forsigtighed.
Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7688078/

Helge Kasch´s forskning i forbindelse med udarbejdelse af doktordisputats har vi tidligere fortalt om her på siden. Han redskab DWGRAS til forudsigelse af udvikling af kronisk whiplash fungerer tilsyneladende. I denne sammenhæng hæfter vi os dog mere ved, at 50 % får vedvarende gener efter whiplash. Det er meget. Lars Uhrenholt har tidligere sagt, at ca. 40 % får et vedvarende behandlingsbehov, men nu er det fastslået, at det drejer sig om 50 %. Tallet stammer fra tre forskellige forskningsprojekter.
Sammenholdt med, at tre fremtrædende forskere i whiplash også er kommet frem til, at der kan være skader hos dem, der har kronisk whiplash, er det et skridt på vejen mod større accept (se forrige nyhed her på siden). Nu skal den viden bare spredes til alle fagpersoner, der arbejder med whiplash. Alle kan derfor være behjælpelige ved at fortælle, at der er skrevet en statusartikel om whiplash i Ugeskrift for Læger den 23.5 2023 til de fagpersoner, vi hver især kommer i forbindelse med. Det være sig praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer etc.