Størstedelen af de indberettede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen i er kendte i forvejen, og Lægemiddelstyrelsen har ikke opdaget sikkerhedsproblemer ved brug af cannabispræparater, skriver de i årsrapporten.
Der er 20 indberettede og formodede bivirkninger, hvor 805 fik medicinsk cannabis på recept. To bivirkninger er alvorlige.
De indberettede bivirkninger er svimmelhed (9), mundtørhed (3), somnolens (sygelig træthed) (2), koncentrationsbesvær (2), unormalt stor svedproduktion (2), synsforstyrrelser, smerte i ekstremiteter (læggene), kognitiv lidelse, forvirring, smagsforstyrrelse (bismag), hjertebanken, hovedpine, produktiv hovedpine, angst, kvalme, adfærdsændring, øget spytsekretion, eufori, bevidstløshed, hævelse i munden, vægtøgning, mundbundsleukoplaki (hvid plet i mundens slimhinde) samt vægtøgning. Hvor der ikke er nævnt et tal i parentes, er bivirkningen kun indberettet en enkelt gang.

Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/ny-aarsrapport-om-indberettede-formodede-bivirkninger-ved-medicinsk-cannabis/

Der er åbenbart ingen overraskelser i de indberettede bivirkninger vedr. medicinsk cannabis. De fleste af dem, der tager cannabis, tager formentlig produkter fra “det sorte marked”. Det kunne være interessant at finde ud af, om der er forskelle på bivirkningerne mellem medicinsk cannabis og ulovligt cannabis. I hvert fald er der grund til at passe på, for der er ikke garanti for hverken dosering eller indhold af ulovligt cannabis.