I et nyt forskningsprojekt har svenske forskere undersøgt, hvordan accept hænger sammen med vedvarende smerter hos whiplashpatienter.
Patienter med vedvarende smerter og handicap efter whiplash blev vurderet af et multifagligt team på en specialiseret smerterehabiliteringsklinik.
Der var fokus på smertens udbredning, smerteinterferens og smerternes alvorlighed. Der blev set på alder, køn, uddannelse, tid siden traumet, traume-type, angst, depression og accept.
Accept var den eneste faktor, der var forbundet med alle tre smerte-fokuspunkter. Patienter med mindre accept viste mere udbredt smerte og større interferens og havde sværere smerter. Forskerne konkluderer, at de har bekræftet, at kronicitet efter whiplash skal forstås som en multidimensionel proces, som bedst beskrives ved hjælp af en biopsykosocial model.
Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31203263
De svenske forskere er bla. Hans Westergren, som forsker i whiplash. Han har været leder af rehabilitering af whiplashskadede på Lund Universitetshospital, og er nu ansat på Institut for Sundhedsvidenskab på Lund Universitetshospital. Han har i mange år beskæftiget sig med whiplash.
Vi har sendt vores Whiplashguide og hjemmeside til Hans Westergen. Han har rost vores materiale meget og meldt tilbage, at de vil lave noget tilsvarende i Sverige. Det er vi naturligvis meget tilfredse med.
Mht. accept finder vi også, at accept af situationen, når man er whiplashskadet, er meget vigtigt. Det har intet med psykiatrisering at gøre. Det er blot en konstatering. Man får jo ikke kronisk whiplash, fordi man ikke kan acceptere sin situation. Man får kronisk whiplash, fordi der er skader, der vedligeholder symptomerne. Men man kan leve mere eller mindre godt med kronisk whiplash, og forskningen viser blot, hvor vigtigt det er at acceptere sin situation.
At Whiplashforeningen har erfaret det samme, som Hans Westergren og co. har forsket i, kan kun bekræfte, at læger kan lære meget om whiplash, hvis de lytter til patienterne.
Forskerne taler ganske vist om en bio-psyko-social model, hvilket giver associationer til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, men modellen er ok, hvis den biologiske del huskes! Det gør Hans Westergren, som også har forsket i fysiske aspekter af whiplash.

Se også filmen ”Acceptér dit whiplash”, som ligger under afsnittet ”Accept” på Whiplashguiden www.whiplashguiden.dk