Borgerretsfonden giver 100.000 kr. til den bedste prisopgave til forbedring af datakvalitet. http://borgerretsfonden.dk/files/download/prisopgave.pdf
Bente Stenfalk, fhv. folkeskolelærer, Bachelor i dansk og selvstuderet udi ”funktionelle lidelser”, har indgivet et interessant forslag om, at journaler bør have to spor.
Hun foreslår, at det ene spor i journalen skal være lægens og det andet patientens. Lægen skal ikke kunne rette i patientens spor og patienten ikke rette i lægens spor.
Således vil patienten kunne skrive ”sine holdninger, overvejelser, diagnoser og lægeerklæringer fra andre læger og specialister” ind ved siden af det, lægen har skrevet. Det vil betyde, at de patienter, der er uenige med lægen, har mulighed for at komme til orde.
Bente Stenfalk mener, at det vil medføre større ligeværdighed, tillid, respekt for patienten, at fejl vil opdages i tide, og at dokumenterede udtalelser ikke forsvinder. Desuden vil patientsikkerheden øges. Hvis læger ikke læser hele journalen, men kun det seneste, og derfor ikke får det hele med, vil evt. forkerte diagnoser kunne påpeges af patienten selv, så forkerte behandlinger undgås.
Bente Stenfalk mener også, at en forkert diagnose bør kunne slettes, hvis den efter undersøgelser viser sig at være forkert. Både af hensyn til patientens og lægens retssikkerhed.
Ulempen er, at ikke alle borgere kan formulere sig, men derfor bør alle alligevel have ret til at have muligheden. Det vil kunne bidrage til mindre stresse og frustration hos borgere, som ”føler sig overroulet i et magtfuldt system”, hvor de ikke kan komme til orde.
Hun foreslår, at de to spor også bør gælde i jobcenterregi, hvor sagsbehandleren har ét spor og borgeren et andet.
Desuden foreslår hun, at længere udredninger kan lægges ind som filer, så de ikke forsvinder, og at journalerne desuden kan indgå i evt. retssager.
I efterskriften skriver Bente Stenfalk: ”Vi mangler demokrati, ligeværdighed og ligestilling i nogle dele af social- og sundhedsvæsenet”.
En indsigelse mod forslaget kunne være, at ikke alle er gode til at formulere sig. Derfor kan forslaget måske skabe ulighed i sundhedsvæsenet. Men uligheden eksisterer jo allerede i dag, hvor patienter og borgere skal kunne formulere sig mundtligt. Der er også mange, der har svært ved det, når de sidder overfor en læge og autoritetstroen måske blomstrer.
Kilde: Bente Stenfalks prisopgave, som er tilgængelig flere steder på facebook.