Godkendt medicins bivirkninger er usikre. Der mangler forsøgsdata for bivirkninger for patienter, der ”ikke er 50-årige hvide mænd, eller fordi der ikke er investeret i deres sygdom” skriver professor Anders Perner i Ugeskriftet.
Ofte leverer indberetningssystemet for bivirkninger meget usikre data, ”men oftest bliver bivirkninger slet ikke indberettet”.
I praksis er der større fokus på de gavnlige virkninger og mindre på bivirkninger og bivirkningernes konsekvenser for patienten.
Systemet virker ikke. Det må man nødvendigvis starte med at erkende. Forbedring skal ske ved at inddrage både patienter, læger og farmaceuter, ligesom der skal være flere og bedre kliniske forsøg. Det kan virke uoverskueligt, men det er den eneste måde at sikre ”den bedste behandling af flest mulige, til lavest mulig pris. Er det ikke det danske sundhedsvæsens opgave”, spørger professoren afslutningsvist.

Kilde: https://ugeskriftet.dk/debat/bivirkninger-under-pandemi-og-til-hverdag?utm_campaign=&utm_medium=Journalist&utm_source=Newsletter

Der er noget helt galt, når en professor offentligt udtaler, at medicinindberetningssystemet ikke virker!
At medicin testes på “gennemsnitlige 50-årige hvide mænd” er desværre heller ikke overraskende, for det er ikke første gang, vi hører at netop denne gruppe danner baggrund for videnskaben. Vi har også hørt om det i forbindelse med sikkerhedsudstyr i biler, som er beregnet til mænd af gennemsnitlig højde og vægt. Og vi har hørt om det i forhold til en overdødelighed af kvinder med blodpropper i hjertet, fordi kvinders symptomer på hjertesygdom ikke var anderledes end de mænds, hvis symptomer dannede grundlag for lærebøger og viden/forskning.
Det er med andre ord stadig mindre betryggende at være kvinde, end at være mand.
Kønsforskellene er dog kun én ting i ovenstående artikel i Ugeskriftet. En anden er, at det ser ud til, at selv læger kan være usikre på den medicin, de selv ordinerer. Det virker langt fra trygt.
Hvis det synes uoverskueligt at gøre noget for at ændre på det, må patienterne hjælpe til. Vi vil derfor opfordre til, at vi alle hver især starter med at indberette alle de bivirkninger, vi får af den evt. medicin, vi tager. Det kan ske til Lægemiddelstyrelsen på følgende link:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/meld-bivirkning-ved-medicin-eller-vacciner-til-mennesker-for-medicinbrugere-og-paaroerende-e-blanket/

På den måde kan du bidrage til, at listen af bivirkninger, der rammer patienterne, uddybes og bliver mere korrekt. Bivirkningerne skal således ikke først gennem et lægeligt filter i forhold til relevans. Hvad der er relevant for dig, er ikke nødvendigvis relevant for lægen.