Hvis man kommer til skade, vil erstatningsbeløbet ifølge erstatningsansvarsloven nedsættes med alderen, skriver Erstatningsgruppen.
Erstatningsbeløbet falder med 1 % pr. år efter 29 år, og yderligere 2 % fra 54. år til og med 69. år. Herefter nedsættes beløbet ikke yderligere.
Da det er blevet almindeligt, at folk arbejder ud over 67 år, og at pensionsalderen stiger, spørger Erstatningsgruppen, om det er rimeligt, at erstatningsbeløbet nedsættes allerede fra det 29. år. 

Kilde: https://www.erstatningsgruppen.dk/alle-omraader/jo-aeldre-jo-mindre-erstatning/?fbclid=IwAR1FjjF-pHO5OHQPD3konAvyFRBhjcMjoV-ttby_xmBTlLSuZ4u-x8EOqwA

European Spine bragte i sin tid en opgørelse over aldersfordelingen ved whiplash forårsaget af trafikuheld fra 1970 – 1995. Heraf fremgår at den aldersmæssige største gruppe, der kom til skade er mellem 20 og 24 år. Den næststørste gruppe er mellem 25 og 29 år. Efter 45-årsalderen falder antallet til ca. 1/4 og derunder af den største gruppe, altså dem mellem 20-24 år.
Ingen ved dog, om det har ændret sig siden da. Vi har ikke kunnet finde nyere undersøgelser, og det har Retslægerådet, som har fundet artiklen i European Spine heller ikke, da de lavede deres rapport ”Whiplash” i 2016, hvoraf undersøgelsen fremgår.
At der ikke findes opgørelser over aldersfordeling og i det hele taget, hvor mange der får whiplash i Danmark, er i sig selv bemærkelsesværdigt. Kun skadestuer foretager registrering, men mange går til egen læge.
Det synes logisk, at ændret pensionsalder også fører til ændrede forsikringsregler.