Så er også Region Nordjylland på banen med et udkast til Center for Funktionelle Lidelser – ”´Én indgang”. Centret skal have specialiseret udrednings- og behandlingstilbud ved svær funktionel lidelse og være forsknings- og videnscenter for ”funktionel lidelse”.
Som en ny funktion bliver det en særskilt enhed, specialiseret i ”funktionelle lidelser” på tværs af specialer.
Centret bliver organiseret i somatikken, men med integrerede kompetencer fra psykiatrien.
Centret implementeres i 4. kvartal af 2019 og kører fuldt ud i 1. kvartal af 2020.
Målgruppen er voksne med svær funktionel lidelse. Ca. 5 % af de ca. 55.000 – 60.000 nordjyder, som i løbet af livet har ”funktionel lidelse”. Knap 3000 af dem bliver syge i svær grad.
Centret forventer ca. 200 (plus) patienter i behandling årligt.
Opgaven bliver udredning og behandling, koordineret indsats, samarbejde med relevante sygehusafdelinger, rådgivende funktioner, sikre sammenhæng mellem behandling, genoptræning, rehabilitering og arbejdsmarkedsmuligheder, være videns- og oplysningscenter, varetage kompetenceudvikling i regionen, etablere samarbejde med børn- og unge psykiatrisk og pædiatrien.
Faste medarbejdere bliver en speciallæge med bred medicinsk baggrund, en fysio- eller ergoterapeut med kompetencer i træning, en psykolog og en sekretær.
Væsentlige samarbejdspartnere er almen praksis, psykiatri, socialmedicin, smerteklinik, neurologi, reumatologi som primære samarbejdspartnere. Sekundære er mave-tarmsygdomme, infektionsmedicin, hjerte-karsygdomme og børnesygdomme.
Vi kan konstatere, at der også i Nordjylland bliver et meget begrænset tilbud om tværfaglig behandling, og at fokus er på psykisk sygdom og ikke på, at alle patienterne rent faktisk kommer med fysiske diagnoser og fysisk sygdom. Vi kan håbe, centret indhenter viden, som gør dem klogere på, at man ikke blot kan flytte hele diagnosegrupper over i ”funktionel lidelse”. De syge har ikke ”funktionel lidelse” blot fordi, de har en bestemt diagnose. Whiplash hører ifølge Sundhedsstyrelsen under ”funktionel lidelse”, men vi fastholder i Whiplashforeningen, at det er et meget unuanceret syn på skader som følge af whiplash, at de skulle være opstået af psykiske årsager.
Kilde: https://edocfiler.rn.dk/Regionsr%C3%A5det/2019-02-26%2013.00/Dagsorden/Dagsorden/Internet/2019-02-20%2011.35.48/Attachments/3761007-5692104-1.pdf?fbclid=IwAR2fI3KpCLQxgWbo2jf9efTEU2qHwMTqHgCq-bOQSc1ZAjgXq_J_d-V_mvw
Læs evt. også ”Myter om whiplash” på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/myter-om-whiplash/ og se filmen ”Nej tak til funktionelle lidelser” som også ligger i afsnittet ”Til fagpersoner” under ”Funktionelle lidelser” på hjemmesiden www.whiplashforeningen.dk