Frederiksbjerg Hospital åbnede i går et nyt center, som er Region Hovedstadens svar på Sundhedsstyrelsens krav om et center for ”funktionelle idelser” i hver af de fem regioner.
Centret skal ”hjælpe patienter uden diagnoser”.
Whiplashforeningen var inviteret med til indvielsen, men mødte ikke op, fordi foreningen ønskede at signalere, at whiplash ikke hører under ”funktionelle lidelser”, og fordi centrets tilbud ikke passer til whiplashskadede.
ME Foreningen valgte også at blive væk. Centret vil dog gerne i dialog med de to foreninger, så vi får se, hvad der videre sker.
Det er dybt problematisk, når der tales om ”patienter uden diagnoser”. Både whiplash og ME er diagnoser i WHOs diagnosessystem, som Danmark er tilsluttet, men som Sundhedsstyrelsen har valgt at se helt bort fra, når de taler om ”funktionelle lidelser”, som ikke er godkendte i WHO.
Et andet problematisk aspekt er, at der tales om patienter med smerter og om kronisk trætte patienter, altså om SYMPTOMER (og ikke om whiplash og ME). Det kan skyldes et ønske om at være på forkant med IDC-11. Som vi skrev forleden, vil kronisk whiplash i ICD-11 rubriceres under kroniske smerter. Altså som et symptom. Kronisk whiplash fjernes dermed.
Hvis vores vurdering er korrekt, ser vi allerede her en konsekvens af, at smerter er blevet anerkendt i WHO, og at det er sket på bekostning af whiplash. Det finder vi absolut ikke befordrende for fremtiden. Der er brug for langt mere forskning i whiplash og i de skader, whiplasbevægelsen kan afstedkomme og ikke blot for mere forskning i smerter. Whiplash er langt mere end smerter.
Mht. ME har centret åbenlyst valgt ikke at følge Folketingets ensstemmige vedtagelse om, at ME ikke længere hører hjemme under ”funktionelle lidelser”. Det synes meget problematisk.

Kilde: https://www.tv2lorry.dk/artikel/nyt-center-til-patienter-med-komplekse-diagnoser

Se filmen ”De siger, jeg er skør” under ”Whiplash er ikke psykisk” på Whiplashguiden www.whiplashguiden.dk