Norsk Legeforening skriver i 2019 om Chiari-malformation, som er en slags udposning, hvor lillehjernen dropper ned i det nederste hul i kraniet, som en slags brok.
Der er flere forskellige typer, men type 1 er den mest almindelige. Den giver oftest få eller ingen symptomer og påvises hos mange tilfældigt ved MR. Der kan dog være hovedpine, især ved foroverbøjning eller bagoverbøjning af nakken, hoste, nys og brug af bugpressen. Hovedpinen starter i baghovedet og spreder sig op over kraniet. Desuden kan der også svimmelhed eller kvalme og kognitive problemer, fordi udposningen skaber en forsnævring i cirkulationen af hjernevæske. Der kan også opstå hjertebanken, hæshed og synkeproblemer, hvis der kommer træk eller tryk på hjernenerver.
Der er ingen beviser for, at tilstanden er medfødt, og den påvises kun sjældent hos nyfødte.
Tilstanden kan skyldes utilstrækkelig vækst af kraniet med trange forhold for lillehjernen. Men også atlantoaxial instbilitet (instabilitet mellem C1 og C2) og oksipitoatlantoaksial hypermobilitet, (instabilitet mellem C0 og C1), er en mulig årsag.
Som nævnt stilles diagnosen oftest tilfældigt. 50 % har en samtidig syringomyeli, som er en cystisk udvidelse af rygmarvens centralkanal. Den er af varierende omfang. Hvordan syringomyeli opstår som følge af Chiary-malformation opstår, er ikke godt forklaret endnu.
Patienter med få eller ingen symptomer, får oftest ingen forværring.
Skal der behandles, hvis symptomerne påvirker livskvaliteten, er behandlingen kirurgisk. Målet med indgrebet er da at skabe bedre pladsforhold.
Hvis årsagen er instabilitet kan det i visse tilfælde være nødvendig med en stabiliserende operation.

Kilde: https://tidsskriftet.no/2019/05/klinisk-oversikt/chiari-malformasjon-type-1-diagnostikk-og-behandling

Amerikansk forskning fra 2010 viser, at frekvensen af chiari-malformation efter whiplash er øget i et studie, hvor 1200 MR-skanninger blev gennemgået. Patienter med whiplash havde 23 % større tilbøjelighed til at få anatomiske ændringer af hjernen resulterende i hjerneskaden Chiary-malformation.

Kilde: https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-finds-whiplash-caused-brain-injury-in-over-20-percent-of-cases-100463704.html

Her står der igen sort på hvidt, at whiplash kan give skader. Her er beviset for, at instabilitet i øvre nakke kan give Chiary malformation. At også hypermobilitet kan give det samme, er nyt for os.
Mange får Chiary-malformation efter et whiplashtraume. Hele 23 % i én undersøgelse.
Det kan påvises ved skanning! Men problemet er, at malformationen sidder nederst på en hjerneskanning og øverst på en nakkeskanning, således at man ikke ser helheden. Desuden mener den engelske læge, der laver funktionelle nakkeskanninger, at skanninger af overgangen mellem hoved og hjerne har for dårlig kvalitet. Så der er mange ting, der endnu er uafklarede.
De nævnte symptomer på Chriary-malformation kan mange whiplashskadede mennesker sikkert nikke genkendende til?! Og undersøgelsen kan tyde på, at mange flere end man regner med, har instabilitet i øvre nakke pga. traumet. Nordiske læger har flere gange luftet tanken om, at mange får instabilitet efter whiplash, men fordi man ikke kan gøre noget ved det, gør man ikke noget for at finde det. Det er utilstedeligt, for vi ved også, hvor meget en diagnose kan betyde for forståelsen af de ofte invaliderende symptomer. At få at vide, at man er psykisk syg kan hos mange forværre tilstanden, fordi de da går psykisk ned, når deres symptomer ikke tages alvorligt. Vi står altså her med et etisk problem af dimensioner, som vi ikke kan gøre noget ved, fordi ingen vil erkende problemet!
Hvis der er instabilitet samtidig med symptomgivende Chiary-malformation, som tidligere forskning også viser, at mange HAR efter et whiplashtraume, kan det være nødvendigt at foretage en stabiliserende operation. Også dette er relativt nye toner. Vi har dog hørt det før.
Artiklens udgangspunkt i det norske lægetidsskrift var ikke whiplash, men Chiary-malformation og den viden, der findes om lidelsen i dag. En del af den lægelige viden er, at instabilitet og symptomgivende Chiary-malformation kræver operation. Whiplash nævnes dog ikke med et ord.