Den meget omdiskuterede DanFund undersøgelses dataindsamling er nu afsluttet. Undersøgelsen omfattede knap 10.000 tilfældigt udvalgte københavnere. Undersøgelsens formål var at finde årsagerne til, at så mange udvikler ”funktionelle lidelser”, at finde risikofaktorer, og at få bedre forståelse for sygdommene, fx kroniske smerter, fibromyalgi, kronisk whiplash, irriteret tyktarm m.m.
Undersøgelsen fortsætter dog de næste 10-15 år.
Der er ikke fundet store resultater endnu.
I det følgende er foreningens kommentarer skrevet med kursiv:
Om årsager til funktionel lidelse skriver de:
1. Diskrete forandringer mht. inflammation og autoimmune forstyrrelser. Det er forandringer, som også ses ved en række andre sygdomme.
Vi ved alle, at whiplashskadede har inflammation i bla nakken, hvilket svensk forskning har vist. Inflammation og smerter følges desuden ad. Således kan whiplashskadede også have inflammation andre steder i kroppen.
2. Stress og Arausal. ”En somatoform tilstand menes overordnet af være en kronisk fysisk og psykiske stresstilstand (stress-såbarhedsmodel, bio-psyko-sociale sygdomsmodel).
Her siges direkte, at ”funktionel lidelse” er lig med somatoform lidelse, som ER en psykiatrisk diagnose. Det er derfor uforståeligt, at der stadig tales udenom og foretages omskrivninger af “funktionel lidelse” til ”sygdomme i grænselandet mellem fysik og soma” eller bio-psyko-social lidelse.
Stress og øget Aruosal (beredskab) ses ved mange sygdomme, fx sygdomme med smerter, fordi kroppen belastes utroligt meget af smerter. Så det er klart, at de finder øget aruosal hos patienterne. Ofte tales der dog om, at det er noget, patienterne er allerede før ulykken/skaden. 

3. Nedsat filterfunktion i hjernen (PET-funktionsskanning kan ikke verificere ændringer ved smerter).
Filterteorien stammer fra 60´ erne og er trods massiv smerteforskning trukket op af mølposen igen. Men denne teori svarer til forskningen!
PET skanninger er kriteret for at kunne vise liv i både døde fisk og æbler, så det er måske heldigt, at de ikke er lykkedes med at finde forandringer i hjernen hos smerteramte.
4. Der er endnu ikke fundet ændringer i det autonome nervesystem.
Alt i alt synes det, som om det stort set er antagelser og gisninger, de har fundet frem til. Bortset fra inflammationen.
En helt anden antagelse kan være, at årsagen til de mange forskellige sygdomme under ”funktionel lidelse” er forskellige, men at lægerne endnu ikke er så dygtige, at de kan finde dem.
Fremover hjælpes de sværest ramte syge i centre for ”funktionel lidelse. Inden årets udgang skal hver region have et center klart. 
Kilde: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/arrangementer/Documents/Psyk%20info%20Vordingborg%20onsdag%20den%2020%20marts.pdf