DanFunD undersøgelsen som blev iværksat af bla. psykiater Per Fink mhp. at finde ud af, hvor mange mennesker i befolkningen, der lider af funktionelle somatiske syndromer (FFS) også kaldet “funktionelle lidelser”, er nu gjort op. De funktionelle somatiske syndromer er fx irritabel tyktarm, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom (CFC), whiplashassocieret lidelse (WAD – mindst 6 mdr. efter en påkørsel), multipel kemisk følsomhed (MCS) og Bodily Disstress Syndrome (BDS).
I undersøgelsen indgår 9656 voksne fra den generelle befolkning – dvs. indbyggere i det vestlige København, som tidligere er blevet brugt i den slags undersøgelser. 33,7 % er inviteret!
Fonktionel somatisk syndrom og Bodily Distress Syndrom blev identificeret vha. spørgeskemaer med oplysninger om køn, alder, uddannelse, fysisk sundhed og evt. samtidig anden fysisk og psykisk sygdom.
Resultatet er, at 16,3 % opfylder kriterierne for mindst én funktionel somatisk sygdom med høj risiko for dårligt selvopfattet helbred, begrænsninger i daglige aktiviteter og en høj risiko for samtidig psykiatrisk sygdom stigende med den enkeltes antal af syndromer, især ved multipel FSS og multi-organ BDS.
76 % har hverken funktionel lidelse eller bodily distress syndrome (BDS)

Kilde:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819868592?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=sjpc&fbclid=IwAR39nuttjGyB1y13OsXNGY96zwZRlMvxBXziLfJxjUhwgfJzLDeMw0mwZBg&


OBS! Hele resultatet ligger i Whiplashforeningens lukkede Facebookgruppe under Filer.
Heri fremgår, at de i alle andre undersøgelser har fundet en prævalens på 29,8 % af kvinder for ”funktionel lidelse” eller BDS svarerende til, at næsten hver tredje kvinde skulle være syg.
Det drejer sig om i alt 1.7130500.
Mht.mænd drejer det sig “kun” om 17,3 % til, at 994.750 mænd på landsplan skulle have enten “funktionel lidelse” eller BDS. 

Lægges tallene for mænd og kvinder sammen kommer vi op på, at 2.708.250 mennesker i Danmark skulle lide af enten “funktionel lidelse” eller BDS. Det virker ude af proportioner
Når man ser på det samlede antal med ”funktionel lidelse” i undersøgelsen, er det på 16,3 %. Det svarer til, at der ud af de 9556, der var med i undersøgelsen er 1670 personer, der har ”funktionel lidelse”. På landsplan svarer det til 937.250.

For Bodily Distress Syndromes vedkommende er antallet af personer med BDS i undersøgelsen 1458 personer svarende til 868.250 på landsplan.
Flere har set de spørgeskemaer, der blev anvendt i undersøgelsen. De lagde op til, at så mange som muligt skulle psykiatriseres. Og vi kan kun sige, at det er lykkedes til fulde. Men måske er bægeret nu løbet lidt for fuldt. For at operere med, at så mange, især kvinder, skulle være syge, virker som en hetz mod kvinder.
Mht. whiplash viser tidligere tal, at der skulle være ca. 46.000 danskere med whiplash. Ifølge DanFund undersøgelsen er tallet steget til 97.750, idet undersøgelsen estimerer, at 1,7 % af danskerne skulle have WAD eller whiplash associeret disorder. De har alene medtaget dem, der har haft nakkesmerter i 6 mdr. eller mere efter en ulykke med forfra-, bagfra- eller sidelæns påkørsel. Dvs at de mangler at medtage alle dem, der får whiplash af anden årsag. I Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse drejer det sig om 36 %. Lægges dette tal oveni svarer det til yderligere ca. 35.000 personer, og tallet bliver da ca. 133.000 personer i Danmark, der har haft nakkesmerter i mere end 6. mdr. og dermed har kronisk whiplash. Dvs knap tre gange så mange!
Hvis tallene er korrekte, må det siges at være helt galt, der er intet gøres for de mange mennesker, der har whiplashskader i Danmark. Er tallet forkert, så ???
At 33,7 % er inviterede kan have en betydning for det samlede resultat, for hvem er blevet inviteret? Mennesker med kendt “funktionel lidelse” eller BDS?

Se også filmen ”Nej tak til funktionelle lidelser” på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/funktionelle-lidelser/