De allermest syge vil fra næste år kunne komme på et af regionernes fem centre for patienter med ”funktionel lidelse”. De let til moderat syge skal fortsat behandles hos praktiserende læger, men kommunerne skal sørge for at opbygge tilbud om rehabilitering, genoptræning og forebyggelse.
Centrene får som opgave at behandle patienter med svær ”funktionel lidelse” som fx whiplash, fibromyalgi og irriteret tyktarm. Man kigger med andre ord ikke på den enkelte patient, men på diagnosen. Fordi man har fået diagnosen whiplash, har man således automatisk ”funktionel lidelse”. Det finder vi dybt problematisk. For vores erfaring viser, at kun ganske få whiplashskadede har haft glæde af at komme på den tidligere Forskningsklinik for Funktionelle Lidelser i Aarhus, som nu er center i Region Midtjylland.
Kampen imod ”funktionelle lidelser” ser ud til at gå ind i en ny fase, fordi centrene også bliver ansvarlige for at rådgive både kommuner, praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykoterapeuter mhp. at sikre, at patienterne får den rette hjælp. Med andre ord bredes konceptet endnu mere ud, end det er i forvejen. Den rette hjælp er ikke at sende patienter med whiplash i psykiatrisk behandling. Der er endda evidens for, at psykoterapeutisk behandling, som er en stor del af tilbuddet, ikke har effekt på whiplashskadede. Hvis centrene vælger også at ansætte læger med erfaring indenfor nogle af de specialer, som whiplash ellers er omfattet, var det en anden sag. Men det ser desværre ud til ikke at blive tilfældet. I hvert fald ikke alle steder.

Kilde:
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/november/5-regionale-centre-skal-hjaelpe-patienter-med-komplekse-symptomer