Der findes i dag fem centre for ”funktionel lidelse” i Danmark – ét center i hver region.
Centrene stod alle færdige med udgangen af sidste år som led i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. ”funktionel lidelse”.
Vi har tidligere skrevet om centrene og deres funktion i Whiplashnyt, men gentager det her, da noget tyder på, at mange ikke kender til, at centrene – specielt de centre, der har et navn, hvori begrebet ”funktionel lidelse” ikke indgår.
Du behøver ikke have diagnosen ”funktionel lidelse” for at blive henvist dertil. Alene mistanken og bestemte diagnoser som fx whiplash er tilstrækkeligt.
Forleden blev vi fx bekendte med, at en advokat i erstatningsret anbefaler centret for ”funktionelle lidelser i København til whiplashskadede.
Det viser også, at mange er misinformerede om centrenes opgaver.
Navne og beliggenhed for de fem centre følger derfor her:

1. Region Hovedstaden: ”Center for Komplekse Symptomer”.
Placering: Synkope Centeret i Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Centeret.

2. Region Sjælland: ”Liaison Klinikken Region Sjælland”.
Beliggenhed: Distriktspsykiatrien på Køge Sygehus.

3. Region Midtjylland: ”Afdeling for Funktionelle Lidelser” (tidligere kaldet for ”Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser”).
Beliggenhed: Skejby Universitetshospital.

4. Region Syddanmark: ”Center for Funktionelle Lidelser.
Beliggenhed: Smertecentret på Odense Universitetshospital.

5. Region Nordjylland: Center for Funktionelle Lidelser”.
Beliggenhed: Havrevangen 1, Aalborg.

Centrenes opgave er – ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger – at tage sig at de sværest ramte med ”funktionel lidelse, mens de lette til moderate tilfælde ”klares” hos de praktiserende læger med evt. inddragelse af praktiserende speciallæger og andre sundhedsprofessioner (fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere m.m.).
Sundhedsstyrelsens beregninger viser, at 5 % er svært ramte, mens 25 % er ramte i moderat grad og 75 % i let grad.
Vi mener selvfølgelig, at whiplash ikke er lig med ”funktionel lidelse”, som antaget af Sundhedsstyrelsen, alene fordi man endnu ikke er i stand til at se de skader, whiplashskadede har. Megen forskning viser, at whiplashbevægelsen kan give mange og forskellige fysiske skader.
Vi finder det utilstedeligt, at en manglende tiltro til allerede eksisterende forskning ikke tages for gode varer, og at tvivlen som minimum bør komme patienterne til gode, indtil der forskes mere i undersøgelsesmetoder. I stedet psykiatriseres whiplashskadede med en formodning om, at alle, der får kroniske whiplashskader, har psykiske traumer i bagagen. For os virker det absurd, når symptomerne uomtvisteligt sidder i både nakken og på steder, som kan relateres til skader i nakken!
Whiplashnyt udkommer fire gange årligt til medlemmer af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr. årligt. Du kan blive medlem her: http://www.whiplashforeningen.dk/indmeld-dig-her/

Læs også afsnittet ”Funktionelle lidelser” på vores hjemmeside og se filmen ”Nej tak til funktionelle lidelser” på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/funktionelle-lidelser/
Du kan også læse afsnittet ”Forskning i whiplashskader” på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/forskning-i-whiplashskader/