De mindre syge og ressourcestærke patienter favoriseres til fordel for de mest sårbare patienter skriver de praktiserende læger Claus Rendtorff og Kaj Sparle Christensen i Ugeskriftet.
Det er svært at navigere i sundhedssystemet med stress, angst og depression. Disse patienter koster samfundet over 20 mia. kr. årligt i sygefravær. Mange føler sig ”usle og stigmatiserede” samt alene med deres sygdom.
Problemet øges pga. manglen på praktiserende læger.
De to læger mener derfor, at en ny og tværfaglig model for behandling bør udvikles. Praktiserende læger, psykologer og praktiserende psykiatere bør indgå i teams mhp. at give patienten den bedste behandling.
Kilde: Ugeskriftet nr. 14/2022.

Det er et stort problem for mennesker med whiplash, at de ofte ikke tages alvorligt i sundhedssystemet, og at der ofte ikke er gode og relevante behandlingstilbud i sundhedsvæsenet. Whiplashskader hører i mange lægers terminologi til i gruppen af stress- og depressionsramte patienter pga. antagelsen om, at de har funktionel lidelse, og altså ikke har symptomer pga. traumet ved ulykken. Det i sig selv kan give den whiplashskadede patient problemer og i værste fald føre til stress og depression. Det bider så at sige sig selv i halen, når læger vælger ikke at tage en patientgruppe alvorligt.
Om en tværfaglig behandlingsmodel kan gøre problemet mindre, er svært at sige, men ofte kan alene det, at en patient tages alvorligt, få positive følger. Der tales under alle omstændigheder om symptombehandling.