En praktiserende læge, en professor i hovedpine samt en sundhedsordfører i Folketinget skriver i et debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at der bør tages bedre hånd om mennesker med hovedpine. ”Der skal gøres noget ved den manglende viden og bagatellisering af hovedpine” mener de.
Hovedpine fylder og har store både personlige og samfundsmæssige omkostninger.
Ca. 15 % af befolkningen har migræne. Det er flere end folk, der lider af astma, diabetes og epilepsi tilsammen. Både mænd og kvinder rammes, men ifølge WHO er hovedpine hos kvinder den sygdom, der giver flest år med dårlig livskvalitet.
9 % af alle børn og unge lider af migræne.
Nogle førtidspensioneres pga. hovedpine.
Hovedpine har ikke været prioriteret højt nok. Langt størstedelen behandles af praktiserende læger.
Jo tidligere der sættes ind med en effektiv behandling, jo mindre risiko er der for et kompliceret og kronisk forløb.
Der skal først og fremmest gøres noget ved den manglende viden og ved bagatelliseringen af hovedpine.
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/5582-vi-har-forertrojen-i-hovedpineforskning-det-skal-komme-flere-til-gode.html

At der nu skal gøres noget mere for hovedpineramte er en god nyhed. Læger ved for lidt om det. Og mange mennesker må efter whiplash leve med kronisk hovedpine og får ”kun” almindelig smertestillende behandling, som i sidste ende risikerer at forværre hovedpinen, hvis der tages flere smertestillende præparater samtidig, og især hvis det sker for mange gange om måneden. Da øges risikoen for medicininduceret hovedpine kraftigt.
Derfor er det dejligt at se, at læger, der er specialister i hovedpine nu udtaler, at det bør gøres noget mere og bedre for de hovedpineramte borgere.
For nylig har vi skrevet, at posttraumatisk hovedpine kan behandles med migrænemedicin, selv om der mangler evidens for effekten. Det kan i sig selv være et fremskridt. Det kræver dog, at lægerne ved det og handler på det.