Advokat Mads Pramming fortæller under en høring om tilkendelse af førtidspension i Folketinget den 8.2 2018 om konkrete eksempler fra praksis på, hvor svært det er at få tilkendt førtidspension.
Der er ingen kontrol med domstolene. Så vidt han ved, har ingen borger fået medhold i førtidspension hos en domstol.
Det er ikke et juridisk problem, at borgere taber, men det er måden, de taber sagen på, der et problem. Problemet er nemlig, at domstolene ikke vil blande sig. Derfor får kommunen altid ret.
Der er et problem i systemet, fordi det er et område uden kontrol.
Han giver to eksempler på sager, han har ført og tabt, og som alle kan se ikke burde have tabt. Men fordi systemet er indrettet, som det er, vil de aldrig få medhold.
Moralen er, at man ikke skal gå til domstolene, hvis forvaltningen fejler. Domstolene prøver ikke forvaltningens skøn. Det fremgår af grundloven, at de heller ikke skal.
Hvorfor bruger man så ikke Ankestyrelsen? Fordi Ankestyrelsen heller ikke vil udtale sig i forhold om forvaltningen. Domstolen kontrollerer med andre ord hverken kommuner eller Ankestyrelse.
Sagerne kan ikke indberettes til Højesteret. Adgangen til Højesteret stoppes af Ankestyrelsen.
Løsninger:
1. Indførelse af forvaltningsdomstole, som de har i resten af Europa, bortset fra Norge. Der er rig mulighed for det efter ændring af Grundloven i 1953. Det er den bedste løsning.
2. Kursskifte ved domstolene (det er der ingen udsigt til).
3. Lav præcis lovgivning. Undgå skønsbedømmelser eller lav dem meget præcise og snævre, hvis de skal være der.
Både advokatrådet og advokatsamfundets mål er, at der skal gøres noget ved det.
Folketinget må vel ønske, at de love, de har lavet, bliver overholdt, afslutter han?!

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=4rgLkuUbO3I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UtUQqeNSzir5YOmZTksbYGaWJ_5kFVQatz6KJAQcjI6d2MO9mQW94xRA

Denne nyhed bringes i forlængelse af nyheden i går, selv om høringen stammer fra februar 2018 og altså ikke er ny. Men den forklarer, hvorfor kommuner slipper af sted med meget, de ikke skulle slippe af sted med.
Hvad kan man lære af den? At dem, der overvejer at køre en retssag ved domstolene eller at få deres sag indgivet til Ankestyrelsen desværre sjældent vil lykkes med at vinde.
Det ved advokaterne godt, men hvis du ikke har advokat på din sag, skal du vide, at det er sværere end svært at få medhold mod kommunen.
At vores system er skruet sammen på den måde gør, at borgernes retssikkerhed i forhold til kommuner (og også forvaltninger i regioner og stat), kan ligge på et meget lille sted.
Der er stadig ikke sket noget på området siden høringen i 2018, men nu har vi fået en ny regering, og i forståelsespapiret udformet af de partier, der vil indgå i samarbejde med regeringen, står, at loven om førtidspension skal tages op til evaluering. Igen. Hvis et af de helt store problemer ligger i, at kommunerne kan gøre præcist, som det passer dem, fordi domstolene stort set altid giver dem medhold, må der foretages nogle ændringer, som sikrer borgerne bedre.