Gruppen Svigtet af forsikringen har atter haft held med at komme igennem til medierne. Denne gang DR, som hele sidste uge har kørt temaet forsikringsselskabers overvågning af forsikringskunder, der har fået og som søger erstatning.  Også problemer med valg af speciallæge er blevet berørt.

1. I P4 MORGEN TREKANTEN fredag den 26. juni 2020 ved minuttal 2:08:50.
Her interviewes Louise Holmbjerg Jensen kort om gruppen ”Svigtet af forsikringen” s arbejde. Hun taler også om problemerne med valg af speciallæge til speciallægeerklæring, og om at gruppen mener, forsikringstagere skal have mulighed for at vælge speciallæge selv ud fra en liste eller på en platform.
Louise nævner desuden gruppens nylige møde med Forsikring og Pension. De har fået mulighed for at udtale sig, men ønsker ikke at sige noget, mens de stadig holder møder med gruppen ”Svigtet af forsikringen”.
Kilde: https://www.dr.dk/…/p4trekante…/p4-morgen-2020-06-26-06-05-3

2. Rie Carlsen har dels været i TVAvisen på DR1 den 24.6 2020 og er dels blevet interviewet til en artikel på DR- Nyheder. Desuden har hun været i Aftenshowet på DR1 den 25.6 2020. Hun fortæller om et forsikringsselskabs overvågning af hendes person og konsekvensen heraf. Hun mistede sin månedlige erstatningsudbetaling og overvågningen har desuden fået konsekvenser for hele familien.  Rie Carlsen fik medhold i Ankenævnet. Hun snyder ikke!
Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/rie-blev-overvaaget-vandt-sagen-og-skal-betale-62500-kroner-til-advokat?fbclid=IwAR1VELY3rWgJ54ETeLQ_Ja1L85aJGVPf6-5OJZmfIgWdjcEafqKPDtLp1QE
Efter artiklen har Karina Lorentzen Dehnhardt, SF, skrevet, at det skal stoppes. Hun mener, at overvågning er en politiopgave og slutter af med at skrive: ”Nu går jeg til ministeren for at rette op på det. Hvis ikke vi kan blive enige om at sikre, at det skal være en opgave for politiet, må det næstbedste være at regulere branchen i, hvor langt de må gå”.

3. Keld Buhl Jensen har også ladet sig interviewe til en artikel i DR-Nyheder, fordi han – som Rie Carlsen – fik frataget sit månedlige beløb i erstatning fra et forsikringsselskab. Også han blev også overvåget og fejlvurderet.
Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/pensionsselskab-paastod-foto-fra-kelds-garage-var-fra-tysk-motorring?fbclid=IwAR1S6V-nux8YH4Spy_BQum1DnzAKsGqfU135hgldaoTSokfYhmGhna1jxls


Vi vil gerne takke alle, der har deltaget i DR´s promovering af sagen i sidste uge. Tak for udvist engagement og mod mht. at forsøge at påvirke til, at forsikringskunder behandles retfærdigt.
Overvågning er voldsomt intimiderende og kan få konsekvenser for en person mange år frem i tiden.
Derfor er der meget skrappe regler for, hvilke metoder politiet må anvende til personovervågning, men der findes ingen regler for forsikringsselskabers overvågning af forsikringstagere. I 2015 blev 7 personer overvåget af forsikringsbranchen, mens tallet i 2019 er steget til 56.
Selv mener forsikringsselskaberne, at tallet er meget lavt i forhold til de mange, der får erstatningsudbetalinger, men problemet er uden tvivl størst, når mennesker med whiplash og hjernerystelse søger erstatning, dels fordi det ofte drejer sig om store erstatningsbeløb, dels fordi flere og flere med netop whiplash og hjernerystelse oplever at blive overvåget.
Grundlæggende handler overvågning om mistillid til forsikringstagerne. Det mener vi selvfølgelig ikke hører hjemme i Danmark. Er der nogle, der snyder, må det kunne bevises på anden vis end gennem overvågning af uskyldige mennesker. Fx ved hjælp af lægelige udtalelser. Skad der overvågning til, må det foretages af politiet og ikke af pensionerede betjente, som lønnes af forsikringsselskabet.
Både whiplash og hjernerystelse er USYNLIGE LIDELSER, og det er klart, at en lægmand kan misforstå syges adfærd, når de har en lidelse, der ikke kan ses. Fx blev Rie Carlsens bevægelser af højre hånd tolket som gestikuleren, mens det drejede sig om bevægelser for at få liv i hånden.
Det giver ikke mening med så meget mistillid til mennesker, der har betalt deres forsikringer i årevis. Det tager vi selvfølgelig dyb afstand fra, ikke mindst fordi det kan have store konsekvenser for de mennesker, der uden grund udsættes for det, og som kan have svært ved at finde den grundlæggende tryghed i livet igen bagefter. Vi tager selvfølgelig også afstand fra folk, der snyder, men det er uden tvivl nogle få i den store sammenhæng, og det kan ikke være rigtigt, at så mange skal mistænkes, fordi nogle få ”tager af kassen”.

Se også filmen om erstatning i Whiplashguiden, fx “Under luppen” som handler om forsikringsselskabers behandling af en sag på http://whiplashguiden.dk/erstatning/forsikringsselskaber/