Weekendavisens journalist Lone Frank stiller spørgsmål om ”funktionelle lidelser” til psykolog og tidligere leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, Peter la Cour i udsendelsen ”Er det bare noget psykisk”. Dette er den første nyhed af to.
Traditionelt skelnes mellem fysisk og psykisk, og vi er rent praktisk ikke i stand til at tænke ud af kassen, mener han. Lægen kan kun forholde sig til det, der kan bevises.
10 – 15 % i Danmark er ramt af uforklarede symptomer i forskellig grad.
”Det, man kalder somatiseringstilstande, forestiller man sig, er en psykisk problemstilling, der giver sig kropsligt udtryk, men man har ingen anelse om, hvad det skulle være for et problem”.
Alle sygdomme har fysiske, psykiske og sociale aspekter. Der er de biomedicinske aspekter, og dertil kommer, hvordan man tar´ det, hvordan ens konstitution er, hvordan samfundet ser på det.
Den største gruppe, der har funktionel lidelse, er dem med kroniske og uforklarede smerter.
Man siger ikke, at sygdommen er psykisk. Den er placeret mellem flere stole, så intet somatisk lægespeciale rigtigt tager sig af de syge. Der findes heller ingen specialister i fx neurologi på de funktionelle centre.
Hvad skyldes funktionel lidelse?
Den filterfunktion, man normalt har i hjernen, og som filtrerer fx lys og lyde ude, fungerer ikke ved mange af patienterne. Man ved ikke, hvad årsagen er.
Det kan måske skyldes en eller flere af følgende ting:
1. Et overaktiveret immunsystem. Det aktiveres, men holder ikke op med at være aktiveret igen.
2. En fortsat autoimmun inflammationsproces, hvor kroppen begynder at reagere mod sig selv og ikke stopper igen.
3. Et overaktiveret nervesystem.
Nervesystemet og immunsystemet hænger sammen.
4. Et unormalt stofskiftesystem.
Mitochondrierne fungerer normalt på sukker, men ved træthed sker i stedet fedtstofforbrænding. Hos nogle af disse patienter varer det ved.
Kilde: https://www.weekendavisen.dk/2021-15/24spoergsmaal/er-det-bare-psykisk?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3joC1fjyvC-FH67XGyCx8rV8UOclaVMV6m4CSXNMpA463Xbr9pBRHEHiU#Echobox=1619187109

Det er meget interessant, at sundhedspsykolog Peter la Cour taler om fire forskellige årsager til ”funktionel lidelse”, hvoraf ingen handler om, at sygdommens årsag skulle være ”noget psykisk”.
Vi har tidligere bragt en artikel med retsmediciner Gunilla Bring om overlappende syndromer eller sammenfald mellem whiplash og visse andre af dem, Sundhedsstyrelsen i dag kalder for ”funktionelle lidelser”. Du kan læse artiklen her: http://www.whiplashforeningen.dk/nyheder/overlapning-mellem-whiplash-og-beslaegtede-sygdomme/
Her taler Peter la Cour også om sammenfald, men i forhold til årsager.
Ved whiplash kan der faktisk være problemer med alle de fire nævnte punkter.