Weekendavisens journalist Lone Frank stiller fortsat spørgsmål om ”funktionelle lidelser” til psykolog og tidligere leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, Peter la Cour i udsendelsen ”Er det bare noget psykisk” i denne nyhed, som er nr. 2 med indhold fra interviewet. Den første finder du her: http://www.whiplashforeningen.dk/nyheder/er-det-bare-noget-psykisk-1/

Kan den syge være psykisk syg og falde ind i en sygerolle?
Ja, men det gælder også ved alle andre sygdomme, fysiske som psykiske.
Det er et stort dilemma for mange patienter at finde balancen – nogle hyler for meget, andre gør alt for meget.

Kan man forværre fysiske symptomer med psyken?
Ja, det kan man. Det påvirker psyken at lægge sig i sengen og have det skidt uden at få motion. Det kan give både fysiske og psykologiske reaktioner.
Mennesker, der er belastet i barndommen, har en øget sygdomsrisiko for alle sygdomme.

Tror man, de er psykisk syge, fordi mange af dem er kvinder?
Ja. Fra tidernes morgen led kvinderne af hysteri, vandrende livmoder.
Men kvinders immunsystem fungerer meget anderledes end mænds. Det reagerer fx lettere end mænds, men det har også sværere ved at blive dæmpet igen. Det er fakta.
Kønnet er ikke forklaringen. Det er noget i biologien, der er forklaringen.
De to køn har forskellig psykologi og omgås sygdom forskelligt. Mænd står tidligere op og går videre efter sygdom, mens kvinder er bedre til at holde øje med kroppen og gå til læge ved problemer.
Men fordi det overvejende er kvinder, der har funktionelle lidelser, er sygdommene ugle set.
Patienterne har ikke de klassiske hysteriske træk overhovedet.
Mange siger, at patienterne har ondt i livet, og at de vil nok bare have opmærksomhed. De klager evigt og altid. De har ofte et meget dårligt forhold til deres læge.

Peter la Cour kalder det for overgreb og mistænkeliggørelse af kvinder.
Kilde: https://www.weekendavisen.dk/2021-15/24spoergsmaal/er-det-bare-psykisk?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3joC1fjyvC-FH67XGyCx8rV8UOclaVMV6m4CSXNMpA463Xbr9pBRHEHiU#Echobox=1619187109

Der er ingen tvivl om, at Peter la Cour forsøger at åbne verdens øjne for den uheldige beslutning, Sundhedsstyrelsen har truffet ved at anerkende ”funktionelle lidelser” i Danmark.
Legeme og sjæl hører sammen og alle sygdomme – både fysiske og psykiske – påvirker hele mennesket og dermed både det fysiske, psykiske og sociale felt, Det har alle syge erfaret.
Egentlig er det kun lægevidenskaben, der deler mennesket op og kun betragter fysiske sygdomme med biologiske årsager som ”rigtige sygdomme”. Der giver et stort problem, når læger kun ser og accepter de psykiske og sociale aspekter og ser helt bort fra alle de fysiske aspekter, som ved ”funktionelle lidelser”.
Her hopper kæden også virkelig af. For med “funktionel lidelse” stigmatiseres 10 – 15 % af befolkningen, hovedsageligt kvinder, som også ofte spises af med behandling af psykiatere og psykologer, selv om de kunne have langt større glæde af læger fra specialer, som fx neurologi, reumatologi, ortopædkirurgi m.fl.
Vi må ikke glemme, at de “funktionelle lidelser” alle er hidtil UFORKLAREDE sygdomme, og at de kun er uforklarede INDTIL DER KOMMER EN FORKLARING. Det sker en skønne dag. Som det er sket med astma, mavesår etc.