Vi har fået svar fra fire af dem, der stiller op til EU valget på søndag.

Vi har stillet dem følgende spørgsmål:
1.       Hvad mener du om, at Sundhedsstyrelsen ikke anerkender WHO´s diagnosesystem og i stedet psykiatriserer whiplashskadede?
2.       Hvad vil du gøre for at skabe bedre forhold for de whiplashskadede i Danmark?

Svar fra Inger Staahl Jensen, der stiller op for Socialistisk Folkeparti
”Det lyder helt skørt at Sundhedsstyrelsen ikke anerkender WHOs diagnosesystem. Whiplashskadede har da brug for hjælp, ikke at få en psykiatrisk diagnose. Hvis der kommer et forslag i parlamentet om anerkendelse af WHOs diagnose system på nationalt niveau, så vil jeg arbejde for at WHOs diagnoser på whiplashområdet bliver anerkendt nationalt”.

Svar fra Rigge Nørmark, der stiller op for Liberal Alliance
”Jeg er ikke begejstret over at Danmark ikke anerkender diverse sygdomme som fx whiplash, men putter dem i “rest-kassen” der hedder funktionelle lidelser.
Jeg må indrømme, at jeg ikke nærmere kender whiplashramtes vilkår, men når diagnosen stadig ligger under funktionelle lidelser, er man nok overladt til sig selv, desværre, og det må vi gøre bedre”.

Svar fra Bo Vesterlund, der stiller op for Socialistisk Folkeparti
”Da jeg ikke kender sygdommen, kan jeg kun svare:
Vi må bygge på hele den internationale forskning i sygdommen.
I Europa findes der en patientforening for patienter med sjældne sygdomme, og EU har arbejdet lidt med deres problemer.
Jeg tror indsatsen skal være dansk/europæisk/global”.

Svar fra Lave K. Broch, der stiller op for Folkebevægelsen mod EU
“Tak for jeres mail og beklager, at jeg ikke har svaret hurtigt, men mængden af mails er meget stor nu.
1. Jeg er uforstående over for at Sundhedsstyrelsen i Danmark ikke anerkender WHO’s diagnosesystem.
2, Jeg mener grundlggende, at det er spørgsmål der skal afgøres i Danmark. Men hvis det kommer til afstemning i EU-parlamentet vil lave en erklæring, hvor jeg redegør for min holdning og gerne i samarbejde med jer”.

Whiplashforeningen takker de fire politikere for svar og ønsker dem lykke med valget i morgen, søndag.