Er du så træt, at du ikke orker bevæge dig efter noget, der generer dig, fx en irriterende lyd, og er du lige så træt, når du står op, som du er, når du går i seng, lider du måske af fatique, som er en særlig form for træthed med ingen energi eller overskud, siger speciallæge Torsten Jonsson til Livtag. Ikke kun patienter med smerter lider af fatique. Det ses også efter store traumer og ulykker.
Nogle har måske kun 20 % af den energi, de havde tidligere, og det påvirker livskvaliteten, koncentrationen, humøret, det sociale liv og arbejdslivet, og det kniber med at overkomme daglige opgaver. Nogle får selvbebrejdelser. Andre bliver depressive. Der er meget psykisk i det, men det kan hjælpe nogle at få terapi.
Årsagen til fatique kendes ikke.
Der findes fem former for træthed, nemlig generel træthed, fysisk træthed, mental træthed, reduceret aktivitet eller reduceret motivation.
Her følger gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du har fatique:
Planlæg din dag, så der er tid til hvile.
Spis sundt og varieret.
Tal med venner, familie og kolleger om det.
Lyt til din krop.
Bevæg dig.
Find ud af, hvad der gør dig mindre træt og måske giver dig mere energi.
Hold pauser og hvil dig.
Undgå alkohol og koffein før sengetid.
Brug afslapningscd´er og meditation.
”Arbejd med din tilgang til din fatique”.
Accepter din træthed.

Kilde: https://www.ulykkespatient.dk/service/nyheder/fatigue-en-traethed-der-ikke-kan-soves-vaek?utm_source=UlykkesPatientForeningens+nyhedsbrev&utm_campaign=61fab0211d-Nyhedsbrev_november_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fa8346a848-61fab0211d-130886877

Mange kender til den dybe træthed efter whiplash. Trætheden, man umuligt kan sove sig fra. Trætheden, som sidder i hver eneste knogle og ikke vil slippe. Trætheden som gør, at det er vanskeligt at få energi til selv almindelige dagligdags gøremål, og som fratager folk lysten til at deltage i ret meget uden for hjemmet.
Ovenstående artikel kan bidrage med en forståelse af, at du måske kun har en lille procentdel af din normale energi tilbage. Det kan skyldes både traumet og smerterne.
Det bliver måske også mere klart, hvor voldsom trætheden egentlig er?!
Det siger sig selv at med fx kun 1/5 af den energi, man plejer at have, er der ikke nok til ret meget andet end de mest almindelige gøremål.
Løsningsforslagene er der for så vidt intet nyt i.
Det kan dog være svært at tale med andre om trætheden. For nogle vil måske betragte den person, der er træt, som sløv eller doven eller endnu værre som en snyder. Prøv alligevel at gøre det. Måske bliver du overrasket over, hvordan folk reagerer. Det kan måske overraske positivt?! For alle har prøvet at være trætte, men hvis du fortæller, at det du ikke blot lider af almindelig træthed, men at dine smerter tapper hovedparten af din energi, så der ikke er så meget tilbage til andet end de mest fundamentale ting, forstår andre det måske?!
Søvn er også vigtigt, som det fremgår af løsningsforslagene, men søvn kan i sig selv ikke forhindre netop denne form for træthed. Desuden lider mange efter whiplash samtidig af søvnbesvær, hvilket kan forværre problemerne.
Det bedste – som i alle andre forhold, når det gælder whiplash – er, at lytte til kroppen og undlade at overforbruge sig selv. For bruger man hver dag mere end den energi, man har, står det klart, at det kun bliver værre.