Hvor mange udvikler fibromyalgi efter whiplash?
Vi har med interesse fulgt en nylig tråd på Facebook omhandlende udvikling af fibromyalgi efter whiplash. I tråden tilkendegav 22 personer, at de havde fået diagnosen fibromyalgi efter at de havde fået whiplash. Da vi lavede spørgeskemaundersøgelsen i 2015/2016 med 220 besvarelser havde 12 fået diagnosen fibromyalgi efter, at de havde fået diagnosen whiplash.
Tallene kan være tilfældige, men de kan måske også være tegn på, at der er kommet større bevågenhed på smerter siden da.
Ifølge Sundhed.dk kendetegnes fibromyalgi ved generaliserede smerter i bevægeapparatet. Dvs. at smerterne er udbredt til stort set hele kroppen.
Der skal være smerter i mindst fire ud af fem kropsregioner af mindst tre måneders varighed for at kunne stille diagnosen fibromyalgi. De fem kropsregioner er 1. hoved/hals, 2. ansigt, 3. brystkasse, 4. mave/indre organer i bækkenet, 5. bækkenskelet og ekstremiteter.
Desuden anvendes et såkaldt widespread pain index (WPI) med angivelse af smerte i 19 definerede kropsområder. En score på over 7 på WPI tyder på fibromyalgi.

Ifølge Sundhed.dk betragtes fibromyalgi i dag som en smertesensibiliseringstilstand. Årsagen er endnu ikke helt belyst, men formentlig er der flere årsager.

Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/fysmed-og-rehab/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/fibromyalgi/

Hvorfor får så mange diagnosen fibromyalgi efter whiplash?
Hvad er forskellen mellem whiplash og fibromyalgi?
Og er der ligheder?
Efter whiplash sidder de typiske smerter i nakke, skulder, kæbe, arm og evt. lænd.
Dvs. at man som whiplashskadet med smerter alle de nævnte steder, faktisk har smerter i fire ud af de fem regioner/kropsområder, der bruges ved diagnosticering af fibromyalgi (se ovenfor). Betyder det, at whiplashskader de pågældende steder opfylder ét af kriterierne for fibromyalgi.
Har man dertil smertefulde triggerpunkter, kan diagnosen måske ligge lige til højrebenet.
Men vi mener, at der er stor forskel.
Ved whiplash er smerterne ikke generaliserede, man lokaliserede. Vi har tidligere lavet en lille undersøgelse på Facebook af smerter, og den viste, at kun én ud af ca. 100 havde generaliserede smerter. Resten havde lokaliserede smerter.
Ingen er tvivl om, at der er forskel mellem whiplash og fibromyalgi. Hvor fibromyalgiske smerter kan flytte sig rundt i kroppen, sidder smerterne ved whiplash uden fibromyalgi på nøjagtigt de samme steder hele tiden. De kan være mere eller mindre stærke, men de sidder altid de samme steder. Man har ikke ondt i et ben den ene dag og en arm den næste.
Alligevel ser det ud til, at diagnoserne nærmer sig hinanden.
Både fibromyalgi og whiplash betragtes nemlig i dag ofte som smertesensibiliseringstilstande. Dvs. at der udvikles smertesensibilisering eller overfølsomhed overfor vedvarende smerter. Ved whiplash sker det på baggrund af de oprindelige smerter efter ulykken. Når skaderne efter traumet/ulykken er helet, har patienten stadig smerter pga. smertesensibiliseringen.
Problemet med whiplash er, at ingen ved, om der rent faktisk er skader, som megen forskning viser, at der kan være. Skaderne kan vedligeholde smerten og det er ikke smertesensibilisering.
Videnscenter for Funktionelle Lidelser har i 2017 offentliggjort diagnosekriterier for bla whiplash og fibromyalgi, som også klargør, at der er forskel på de to lidelser.KILDE:
Selvfølgelig kan nogle have begge dele, fordi smerterne primært er skyldes smertesensibilisering. Eksemplet viser dog, at når whiplash i den kommende ICD-11 udelukkende vil blive registreret som en smertelidelse, kan whiplashdiagnosen måske udvandes?!