Fra maj 2019 implementeres ICD-11 med store ændringer i whiplash i forhold til tidligere.
Det er gået op for os, at ICD-11 faktisk påbegyndes implementeret allerede nu. Først skal den dog oversættes til dansk.
Forleden skrev vi under Nyheder på hjemmesiden indlægget ”Kronisk whiplash rubriceres som kroniske smerter” i den kommende ICD-11. Vi finder det naturligvis godt, at smerter endelig er blevet godkendt som sygdom i WHO, men samtidig er det også meget problematisk, at kronisk whiplash fremover rubriceres under symptomet smerter og ikke under diagnosen whiplash. Det kan betyde, at muligheden for en tilstrækkelig udredning kan forpurres endnu mere i fremtiden. Det betyder også, at kronisk whiplash ikke længere eksisterer som en selvstændig sygdom. Derfor risikerer vi, at forskningen i whiplash sættes i stå. Så jo, det er problematisk!
Ved nærlæsning af det, der står om whiplash og smerter i den kommende ICD-11 stiger betænkelighederne yderligere.
Søgning på “chronic whiplash” viser:”MG30.20 Chronic posttraumatic pain – Chronic whiplash injury associated pain”. Her står bl.a. at det drejer sig om posttraumatiske smerter efter vævsskade. Smerten varer ved ud over helingsprocessen, altså mindst tre mdr. efter traumet. Neuropatiske smerter bør også rubriceres her. Men det springende punkt er: Den posttraumatiske årsag til smerten bør være sandsynlig, hvis denne diagnosekode er valgt.
Er lægen ikke sikker på, at der er sammenhæng mellem ulykke og smerter, skal vedkommende overveje at bruge koden ”kronisk primær smerte” i stedet.
Kronisk primær smerte er karakteriseret ved betydelig følelsesmæssig lidelse som angst, vrede, frustration eller depressivt humør samt ved forstyrrelser i de daglige aktiviteter og nedsat deltagelse i sociale aktiviteter. Smerterne er multifaktorielle og dermed kan både biologiske, psykologiske og sociale faktorer spille en rolle. Diagnosen er hensigtsmæssig at bruge, også selv om der er identificeret biologiske eller psykologiske faktorer.
Umiddelbart lyder det desværre nøjagtigt som afdelingen for Funktionelle Lidelsers beskrivelse af ”funktionelle lidelser”.
Kilde: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/849253504
Det synes således, at det kommer til at stå den enkelte læge frit at lade sine holdninger til whiplash være afgørende for, hvor smertesymptomet registreres.
Dertil kommer, at whiplash ikke blot smerter. Det er også meget andet. Hvor skal de andre symptomer mon rubriceres? Hvorfor vælger man kun at rubricere whiplash som en smertelidelse? Det virker uforståeligt og meget lidt gennemtænkt.
Vores spørgsmål er: Er kronisk whiplash fjernet som en selvstændig sygdom? Det ser desværre umiddelbart sådan ud.
Der kan måske gå op til 20 år, før der udkommer en ICD-12.