Antallet af recepter på medicinsk cannabis, som er indløst, er mere end tredoblet det seneste år.
Siden forsøgsordningen startede har der været en stigning på 300 %, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
Skleroseforeningen finder det glædeligt. Det samme gør UlykkesPatientForeningen. Sidstnævnte finder det dog også bekymrende, at den traditionelle smertebehandling ikke er tilstrækkelig til alle. Der er dog stadig for få, der har glæde af ordningen med cannabis pga. prisen.
Hos Lægeforeningen vækker det dog ikke glæde, men bekymring pga. manglende viden om bivirkninger på sigt.
Kun de færreste alment praktiserende læger udsteder recepter på cannabis. Der mangler evidens for, at cannabis afhjælper kroniske smerter.
Kilde: https://medwatch.dk/Sygdom___Sundhed/article11499885.ece
Whiplashforeningen har kendskab til, at også whiplashskadede bruger medicinsk cannabis, men vi ved ikke, hvor mange der har glæde af det. Nogle stopper, fordi har glæde af det, andre føler sig for påvirkede pga. indholdet af THC, som er det stof, der virker mod smerter, men som også er et euforiserende stof. Nogle har gavn af CBD, som virker mod inflammation, og dermed også kan virke smertestillende. Nogle vil gerne prøve medicinsk cannabis, men har ikke råd, da det i forsøgsordningen koster ca. 5000 kr. pr. måned i selvbetaling. Derfor finder mange det vigtigt, at prisen sættes ned.
For nylig bragte vi en artikel, som fortalte, at flere får medicinsk cannabis, men kun i kort tid. Om det skyldes, at de ikke tåler det eller om de ikke har råd til det, ved vi dog ikke. Højst sandsynligt er det en blanding af begge dele.

Se også hjemmesideteksten under filmen “Smertebehandling” på www.whiplashguiden.dk