Der er flere og flere mennesker med handicaps, der kommer i job ifølge VIVE´s nye rapport. En politisk aftale fra 2018 skulle også sikre, at flere mennesker med større handicaps kom i beskæftigelse.
46.000 mennesker er p.t. klar til at tage et job, siger Dansk Handicapforbund, og da både erhvervslivet og den offentlige sektor mangler arbejdskraft, opfordrer de arbejdstagerne til at se på denne mulighed.
I 2021 angav næsten hver fjerde 16-64-årige, at have et handicap. Det svarer til 800.000 personer, hvoraf cirka 300.000 anfører, at de har et større handicap. 61 % er i arbejde. Dog er det for dem med større handicaps kun 39 %. 15 % af dem, der er i beskæftigelse med et handicap, har et fleksjob.
57 % oplyser, at de ikke bare lige kan skifte job.

Kilde: https://handicap.dk/nyheder/nye-tal-fra-vive-flere-flere-mennesker-med-handicap-kommer-job

Det er positivt, at flere kommer i jobs. Det er dog stadig ikke tilstrækkeligt, og for dem med større handicaps, som fx kronisk whiplash, er der stadig mange, er det kun lidt mere end hver tredje. En af årsagerne kan måske være, at mange har fået bevilget fleksjob på et mindre timetal?! Vi har nemlig indtryk af, at det måske kan være svært for dem at finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dem? Og når de er blevet ansat, kan det være svært for dem at skifte job.