I marts 2019 vedtog et enigt Folketing at fjerne sygdommen ME fra funktionelle lidelser. Ca. 14.000 danskere lider af ME. 500 af dem er helt afhængige af andre døgnet rundt. De er dybt afhængige af deres pårørende. Der findes ikke et reelt tilbud til de meget syge patienter, og det gør der stadig ikke.
”Nu bliver Sundhedsstyrelsens håndtering af folketingsbeslutningen taget op i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg igen”.
Den 3. november tages det op ingen efter pres fra både politikere, patientforening og pårørende.
Der er stadig eksempler på, at Sundhedsstyrelsen vejleder om at ME er en funktionel lidelse.

Kilde: https://ugeavisen.dk/esbjerg/artikel/me-sag-dr%C3%B8ftes-p%C3%A5-christiansborg-igen?fbclid=IwAR1YKiuTrT8IonyvikDmIjlRtRkYgyi316MwWpGbXRb8EW-pod3QMarRYdI

ME er som whiplash at betragte som en såkaldt funktionel lidelse – ifølge Sundhedsstyrelsen, men ikke ifølge patientforeningen. Whiplash og ME har nogle overlappende symptomer, som fx inflammation og ustabil nakke. 
Forleden skrev vi, at sundhedspsykolog og tidligere leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, Peter la Cour, tager afstand til funktionel lidelse og også kritiserer Sundhedsstyrelsen for ikke at rette ind efter den enstemmige Folketingsbeslutning.
Om sagen tages op i Sundheds- og Ældreudvalget pga. Peter la Cour eller, om det skyldes forældrene til en ung og meget syg ME-ramt kvinde på Fanø, vides ikke. Vi ved dog, at ME Foreningen også har skubbet på.
Det er desværre ikke muligt at se, hvad der kom ud af debatten i Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede møde, men hvis de agter at handle på det, kommer det sikkert frem på et tidspunkt. Whiplashforeningen og ME Foreningen arbejder ofte sammen i forhold til funktionel lidelse.
Vi håber selvfølgelig, at Folketinget en dag finder det nødvendigt helt at fjerne de funktionelle lidelser! Det er vi mange patientforeninger, der har arbejdet for længe.
Whiplashforeningen har i årevis forsøgt at påvirke både politikere, Sundhedsstyrelse og læger. Desværre hidtil uden held. Da vi forleden ønskede et debatindlæg i Altinget, fik vi besked om, at der intet nyt var i det. Men det var der. Masser af nyt, som aldrig tidligere har været berørt i nogen artikel. For vi har oplevet, at det er op ad bakke så snart, vi nævner funktionel lidelse. Så daler interessen hastigt.
Vi har lagt debatindlægget til Altinget ud som nyhed her på siden, så du selv kan læse det, hvis du har lyst.
Men hvornår har et medie fx skrevet om, at man ikke kan anvende diagnosen funktionel lidelse, når der er tvivl diagnosen? Et af diagnosekriterierne for funktionel lidelse er, at al anden lidelse skal være udelukket. Men da man ikke ved, om det er skader, der vedligeholder symptomerne efter whiplash, fordi de ikke kan ses med nuværende undersøgelsesmetoder, burde diagnosen slet ikke gives til personer med whiplashskader. Det kunne i sig selv være en historie. Der er flere af slagsen i indlægget.
Men hvorfor skulle det være nemt nu, når det har været op ad bakke hele vejen?
VI OPGIVER DOG IKKE!