Målrettet italiensk litteraturgennemgang ville afdække metoder til at opdage, om patienter med whiplash er svigagtige i deres krav på erstatning, hvilket forfatterne finder sandsynligt, selv om der ikke er klare beviser herfor.
De fandt, at der i litteraturen var blevet brugt 22 forskellige metoder til at identificere, om patienterne simulerede eller overdrev deres symptomer. Inklusive løgnedetektortests. Trods de mange forskellige metoder, var de stadig ikke gode nok.
Derfor fandt forfatterne, at der er behov for ny forskning m.h.p. at finde nye metoder, der kan afsløre simulering eller overdrivelse af symptomer.
Hovedforfatteren er psykolog.

Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8354940/#!po=1.61290

Det er skammeligt, at det er nødvendigt at bruge faglige kundskaber og forskningsmidler på at afsløre, om nogle mennesker med whiplash snyder med deres symptomer for at få en større erstatning. Det er endnu ikke lykkedes nogen forsker at finde tegn på snyderi, og alligevel fortsætter mistænksomheden. Således også i denne forskning.
Hvis der findes mennesker, der snyder, vil det naturligvis være på sin plads at få det afsløret, fordi evt. snydere skader dem, der ikke snyder. De få ødelægger det med andre ord for de mange. Men at lave forskning, der tager afsæt i at mennesker med whiplash bevidst snyder, tager vi stor afstand fra.