Kiropraktor, ph.d., postdoc. René Lindstrøm har sammen med flere andre igen i maj offentliggjort resultatet af et forskningsprojekt i DMX af normale nakker. Denne gang med undersøgelse af hhv. bøjning og strækning af nakken. 2o mandlige forsøgspersoner mellem 20-29 år og normale nakker, har deltaget. Mænd er valgt pga. risikoen ved bestråling af raske forsøgspersoner, især kvinder.
Resultatet af forskningen er, at den giver segmentel (to hvirvler udgør et segment) afspejling af personer med normale nakkers nakkehvirvelkontrolsystem.
Forskerne konkluderer på baggrund af forskningen, at undersøgelser af patienter med nakkesmerter nu er berettigede.

Kilde: https://www.nature.com/articles/s41598-021-90306-3

Efter 10 års forskning i normale nakker er René Lindstrøm , som forsker ved Aalborg Universitet, nu klar til også at forske i DMX ved både nakkesmerter og whiplash. Forskningen går som i ovenstående projekt ud på at undersøge nakkehvirvler under for- og bagoverbøjning af nakken. Forskerne har bedt Whiplashforeningen være behjælpelig med annoncering efter forsøgspersoner til forskningen. I forskningen medtages whiplashskadede med grad 2 og 3 på Quebec Task Force Skalaen. Er du i tvivl om, hvilken grad af whiplash, du har, kan skalaen ses på vores Whiplashguide i hjemmesideteksten under filmen: http://whiplashguiden.dk/nyskadet/hvad-er-whiplash/
Er du interesseret i forskernes opslag, kan du læse mere i et opslag på Whiplashforeningens Facebookside samt i det kommende nummer af Whiplashnyt.
René Lindstrøm er – så vidt vides – en af de eneste, der forsker i normale nakker.  I den første anerkendte forskning i DMX, som blev offentliggjort i USA i 2020, indgik der i forskningsprojektet af skadede nakker samtidig personer med normale nakker. Forskningens omdrejningspunkt var udelukkende øvre nakkeustabilitet.
Forskningen kan ses her: Kilde: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1693/htm
I forskningen i Aalborg indgår hele nakken.
Problemet med ibrugtagning af DMX som undersøgelsesmetode ved whiplash er tolkning af de dynamiske billeder. Forskningen i den normale nakkes funktion er en forudsætning for at kunne tolke nakkens bevægelser ved whiplash. Og det er forskerne i Aalborg nu endelig blevet klar til.
Forskningen er interessant og giver håb om bedre diagnosticering af skader efter whiplash på sigt. Velvidende at ting tager tid.