Nogle af de sygdomme, Sundhedsstyrelsen kalder for ”funktionelle lidelser” på vej mod opklaring. Her på det seneste har der været refereret til videnskabeligt litteratur, om både ME (myalgisk encephalomyelitis) og fibromyalgi.
Mht. ME (tidligere fejlagtigt kaldet kronisk træthedssyndrom), har nylig norsk forskning vist, at disse patienter i modsætning til raske, har anderledes blodniveauer af en lang række stoffer, som har betydning for cellernes energistofskifte, hvilket betyder, at cellerne sikkert ikke får energi nok.
Når der ved aktivitet kommer en begrænset blodmængde ind i cellerne, kan der over tid efterlades ”metaboliske spor”, som tyder på, at cellerne kæmper for at få ilt nok.
Pga. denne forskning kan der fremover søges mere målrettet efter biomarkører for ME.
Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/norsk-forskning-kan-kronisk-traethedssyndrom-kobles-til-svigt-i-cellernes?utm_campaign=Unge%20og%20forskere%3A%20Alt%20for%20meget%20viden%20fra%20universitetsspecialer%20g%C3%A5r%20tabt%20%2F%20Norsk%20forskning%3A%20Kan%20kronisk%20tr%C3%A6thedssyndrom%20kobles%20til%20svigt%20i%20cellernes%20energi%C2%ADforsyning%3F_20210921065938&utm_medium=email&utm_source=Vores%20nyhedsbrev&fbclid=IwAR3TrE0qXnHJavAVBn5l1dnRKKHe6w1U0qmxW38SN2cPKE5z4Sy2mxAgslo

Mht. fibromyalgi har forskere fundet, at det kan være en autoimmun sygdom. I et forsøg har man taget antistoffer fra patienter med både fibromyalgi og raske personer og sprøjtet det ind i mus. De mus, der fik antistoffer fra patienter med fibromyalgi, udviklede overfølsomhed overfor berøring samtidig med, at de også havde nedsat griberefleks. Fibromyalgiramte har både overfølsomhed for smerter og nedsat kraft i deres muskler. Efter en tid var musene normale igen.
En autoimmun sygdom er en sygdom, hvor immunforsvaret angriber kroppens egne celler.
Hvis kroppen stresses over tid, kan det give øget følsomhed i smertenervesystemet.
Både fysiske påvirkninger og infektioner samt psykiske traumer kan udløse fibromyalgi. Det er fx kendt, at posttraumatisk stress kan udløse fibromyalgi, men det er langt fra alle patienter, der har psykiske mekanismer er inddraget i sygdommen. Også gener kan påvirke risikoen for sygdommen.
Kilder: https://videnskab.dk/krop-sundhed/er-fibromyalgi-en-autoimmun-sygdom?fbclid=IwAR3jLXiFYwNtcDQuJio-LMl9Mb2Lkzx8GJCE1qXTp7awUo6EbgG_FZD3SmY

https://forskning.no/immunforsvaret/fibromyalgi-kan-vaere-en-autoimmun-sykdom/1894009

I vores spørgeskemaundersøgelse i 2015/2016 med 220 whiplashskadede mennesker havde 14 fået diagnosen fibromyalgi og 12 havde fået diagnosen ME efter at de havde fået whiplash. Det giver anledning til igen at spørge, om der kan være en sammenhæng mellem sygdommene – ikke i Per Finks´k forstand, men i Gunilla Bring´s forstand, nemlig i forhold til hendes fund af overlapninger mellem flere af sygdommene, bl.a. whiplash, ME, fibromyalgi og Ehlers Danloss. Vi har tidligere skrevet om dette her under nyheder og også bragt en artikel om det i Whiplashnyt nr 1 2021.
Stille og roligt ser det ud til, at forskningen begynder at tikke ind på de sygdomme, Sundhedsstyrelsen i dag kalder for ”funktionelle lidelser”. Stille og roligt kan sygdom efter sygdom forhåbentlig streges over på den lange bane i den lange række af ”funktionelle lidelser”.
Også på whiplashområdet sker der heldigvis positive ting mht. forskning. Især indenfor kiropraktikken. Flere kiropraktikere forsker fx i DMX i både Aalborg og i USA. En skønne dag kommer de til at kunne bevise, at de kan finde skader med denne undersøgelsesmetode.
Indtil da må vi nok væbne os med tålmodighed en portion tålmodighed, samtidig med at vi selvfølgelig forsøger at påvirke myndigheder og fagpersoner indtil, der sker et gennembrud.
At det kommer en skønne dag, at vi slet ikke i tvivl om.