Whiplash har fået nye diagnosekoder pr. 1/7 2019. Whiplash hører nemlig ifølge Sundhedsstyrelsen under ”funktionelle lidelser”, og Sundhedsdatastyrelsen har nu ophøjet ”funktionel lidelse” til en diagnose med 11 forskellige betegnelser.

Diagnose DR688A9 20190701 25000101 Funktionel lidelse IKA
Diagnose DR688A9A 20190701 25000101 Funktionel lidelse, multiorgan
Diagnose DR688A9B 20190701 25000101 Funktionel lidelse, enkelt organ
Diagnose DR688A9B1 20190701 25000101 Funktionel lidelse, almen/træthed
Diagnose DR688A9B2 20190701 25000101 Funktionel lidelse, gastrointestinal
Diagnose DR688A9B3 20190701 25000101 Funktionel lidelse, muskuloskeletal
Diagnose DR688A9B4 20190701 25000101 Funktionel lidelse, kardiopulmonal
Diagnose DR688A9B5 20190701 25000101 Funktionel lidelse, neurologisk
Diagnose DR688A9B6 20190701 25000101 Funktionel lidelse, urogenital
Diagnose DR688A9B9 20190701 25000101 Anden funktionel lidelse, enkelt organ
Diagnose DR688A9C 20190701 25000101 Funktionel lidelse, enkelt symptom

Selv om diagnosen ikke er godkendt i WHO og heller ikke bliver det i den nye diagnoseklassifikation, ICD-11, som udkommer i 2020, er diagnosen nu godkendt i Danmark, hvilket er i modstrid med, at Danmark er tilsluttet WHO.
Det er trist for whiplashskadede, som fremover endnu lettere vil kunne få en sådan diagnose, fordi diagnosen 1. er let at stille – også ved en kompleks lidelse som whiplash, der kræver viden, som mange læger ikke har i tilstrækkelig grad i dag og 2. fordi den ikke kræver særlige eller specielle undersøgelser og sidst men ikke mindst 3. fordi lægerne med den danske diagnosegaranti på en måned med en sådan diagnose har fået et redskab til overholdelse af garantien på ALLE deres patienter uanset kompleksitet.
Diagnosen synes at være en måde at spare penge i sundhedsvæsenet på, fordi patienterne ikke nødvendigvis behøver nærmere undersøgelser og kan ”nøjes med” psykiatrisk behandling.
Det er en diagnose, som skal forhindre, at whiplashskadede bliver sendt fra specialist til specialist og fra undersøgelse til undersøgelse. Vi kan tilslutte os, at det langt fra er hensigtsmæssigt. Men det er et lægeligt problem som løses med psykiatrisering af en stor patientgruppe, og det synes alt for let.
For de whiplashskadede kan det få store konsekvenser i form af oversete skader, hvis de ikke undersøges tilstrækkeligt med den begrundelse, at undersøgelser alligevel ikke viser noget. Det sker allerede i dag, og fremover bliver det måske endnu værre?!

I et af de kommende numre af Whiplashnyt vil Whiplashforeningen forsøge at uddybe emnet og se på, hvilke konsekvenser de nye diagnose kan få for whiplashskadede fremover.
Se også filmen ”Nej tak til funktionelle lidelser”, som ligger på www.whiplashforeningen under ”For fagpersoner”.