De funktionsskemaer/spørgeskemaer, der skal udfyldes af bla. pensionsselskaber i forbindelse med sagsbehandling, kan være både svære at forstå og svære at svare på. Det mener 40 erstatningsadvokater, som siger, at de syge i værste fald går glip af millioner af kroner. Forsikring og Pension arbejder nu på at forbedre spørgeskemaerne, skriver DR.
Pensionsselskaberne kan nægte at udbetale pension, hvis kundens svar ikke stemmer overens med virkeligheden. Fx hvis den syge viser sig at kunne mere end, end vedkommende har oplyst i skemaet. Det konstateres fx ved overvågning.
I 2019 blev 58 personer, der søgte tabt erhvervsevne og livsforsikringer, overvåget af pensionsselskaber. Dertil kommer dem, der overvåges på nettet. I de fleste af sagerne indgår oplysninger fra funktionsskemaerne viser en gennemgang, som DR har foretaget i sager fra Ankenævnet for Forsikring.
En erstatningsadvokat giver gode råd til, hvordan skemaet udfyldes/ikke udfyldes:
1. Kontakt dit pensionsselskab, hvis du ikke ved, hvad spørgeskemaet skal bruges til eller hvordan, det skal bruges. Eller hvis der er spørgsmål, du ikke kan forstå.
2. Udfyld IKKE skemaet, som det er. Der er for lidt plads til detaljer. Vedlæg et bilag med grundig uddybning af de enkelte spørgsmål. Fx med uddybning af, hvad du kan på hhv. gode og dårlige dage.
3. Vær forsigtig med blot at svare ja eller nej. Det er ikke detaljeret nok. Uddyb spørgsmålet i bilaget. Fx er det ikke nok at svare ja eller til på et spørgsmål, om du kan løfte. Skriv i stedet, hvad du kan løfte og evt. VIL løfte (eks. børnebørn).
4. Spørgsmål, om du har fået det bedre eller værre, skal du ikke selv svare på. Henvis i stedet til journaler, lægeerklæringer og lignende i sagen, som du vedlægger.
5. Få hjælp af en i familien eller en ven, hvis du har svært ved at formulere dig skriftligt. Eller sig det til dit pensionsselskab.

Kilde:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-til-syge-saadan-udfylder-du-svaert-skema-fra-dit-pensionsselskab?fbclid=IwAR0RnhszczMTzUJq0nmErGTMSqUHzOMYNyZy494atNxopW1c9J0vb4K4gHg

Overvågning har i lang tid været sat på dagsordenen af gruppen ”Svigtet af forsikringen”.
Tilsyneladende giver de svar, folk har givet i et funktionsskema, anledning til, at pensionsselskaber ved efterfølgende overvågning, har tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om folk kan mere, end de har oplyst pensionsselskabet om i funktionsskemaet. Altså med andre ord om de forsøger at snyde! Derfor er det særdeles vigtigt at få skemaerne udfyldt korrekt.
Svarer du nej til, at du fx kan løfte og sidenhen filmes i et supermarked, hvor du løfter varer eller indkøbsposer, ja, så falder hammeren. Det er klart, at du ikke man besvare et sådan spørgsmål med enten ja eller nej.
Men det er også klart, at når der ikke er plads til at skrive mere, så vælger besvareren det svar, der passer bedst, selv om det rent faktisk ikke er et dækkende svar. Fordi man måske i nogle situationer godt kan løfte lidt eller vælger at gøre det til trods. Det er sådanne ting, der er vigtige at få skrevet i et bilag, for det er også klart, at et svar, der ikke stemmer med virkeligheden, kan give anledning til tovtrækkeri og formentlig også tab af penge.
Det er positivt, at Forsikring og Pension nu ser på en ændring af funktionsskemaet, men da det stadig er forsikringsselskaber, der står bag, skal man ikke tro, at de kun er hjælpsomme. De imødegår en massiv kritik – også fra pressen. Men derfra og til at tro, at de vil forsikringstageren det bedste, kan der dog være lang vej.