Nogle speciallæger tjener 100.000vis af kr. på at lave speciallægeerklæringer for forsikringsselskaber, samtidig med at de arbejder for dén offentlige instans, nemlig AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), som skal revurdere en sag, hvis skadeslidte og forsikringsselskabet ikke er enige.
Derfor kan man ikke have tillid til, at de er objektive, udtaler venstres retsordfører Preben Bang Henriksen. Han har masser af eksempler på, at folk er utrygge ved det, der foregår, og den utryghed er vi nødt til at forholde os til, siger han. Hans synspunkt bakkes op af DF, SF og Enhedslisten.
DR har gennemgået et udsnit af de speciallæger, der træffer afgørelse i AES og fundet, at visse læger løser opgaver for de samme forsikringsselskaber, som er parter i de sager, som lægen har vurderet.
Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn har ikke problemer med dobbeltrollen, selv om det kan dreje sig om store beløb. AES har fokus på det og er ikke i tvivl om, at AES har habilitetsregler i forhold til de lægekonsulenter og andre, de bruger, siger han.
P4 Radioavisen den 13.2 2020 kl. 9.

Igen er det lykkedes gruppen ”Svigtet af forsikringen” at ”trænge igennem” og sætte fokus på et for skadeslidte urimeligt aspekt, nemlig at de samme speciallæger, som laver en speciallægeerklæring på et skadet menneske, går igen og også er med til at tage stilling til den skadedes sag i AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er ikke et problem, hvis lægen er objektiv, eller hvis lægen er på skadeslidtes side, men det er desværre ikke tilfældet. I givet fald eksisterer problemet jo ikke, for så ville man i alle situationer vide, at man får en objektiv vurdering. Tvært imod ser det ud til oftest at være til forsikringsselskabernes gavn. Men når det viser sig, at mange netop ikke får en objektiv vurdering, er der noget galt i systemet. Fx har mange fået speciallægeerklæringer fra den samme læge, som i alle sager har underkendt sammenhængen mellem ulykken og skaden.
Det er det, gruppen forsøger at gøre noget ved.
Gruppen har også fokus på, at nogle speciallæger går igen hos flere forsikringsselskaber og kan have gjort det til deres levebrød at lave speciallægeerklæringer i forsikringsselskabernes favør?  Mange har i hvert fald oplevet, at de samme speciallæger går igen og igen i mange sager, og at speciallægerne ikke taler patienternes, men forsikringsselskabernes sag. Også dette aspekt arbejder gruppen stadig ihærdigt på. Lige nu ligger sagen hos ministeren, som ser på ændring af reglerne for valg af speciallæge, mens gruppen – med patientforeningerne i ryggen – forsøger at påvirke.
Som det er nu, peger forsikringsselskabet på tre læger, som skadeslidte kan vælge imellem. Vi ser gerne, at skadeslidte selv kan vælge læge. Det burde slet ikke være et problem, hvis læger er objektive, men det har ofte vist sig ikke at være tilfældet. Det kan der rettes op på, hvis skadeslidte fx selv får lov at vælge speciallæge, og hvis der ikke er penge mellem læge og forsikringsselskab.
Det er muligt at følge gruppens arbejde på Facebookgruppen ”Svigtet af forsikringen”.
Whiplashforeningen bakker selvfølgelig gruppen op!