Cannabisbaseret medicin kan sænke patienters smerter markant. Og det har ovenikøbet færre bivirkninger end konventionel medicin. Dertil kommer, at det ifølge Dagens Medicin er billigere.
Klinisk professor og smertelæge Tina Horsted står bag forskningen, som er offentliggjort i Journal of Pain. Forskning fra både Israel og Storbritannien støtter de danske resultater, som viser, at videnskaben har talt: Brugen af cannabis i smertebehandlingen har store gevinster for både patienter og samfund.
I det danske studie har 800 patienter deltaget. De havde alle brugt smertestillende medicin forud. 45 % opnåede en betydelig smertereduktion på mindst 30 % og kun få og milde bivirkninger. Desuden fik halvdelen forbedret deres livs- og søvnkvalitet.
Ved brug af cannabis kan forbruget af almindelige smertestillende medicin reduceres med 14 %, hvilket betyder en besparelse på 84 mio. kr. årligt til primærsektoren.
Dertil kommer, at smertepatienters arbejdsudbud øges med 3,3 %, hvilket svarer til en økonomisk gevinst på 1,27 mia. kr.
Der er dog stadig kun 1 ud af 11 læger, der udskriver cannabisbaseret medicin til patienterne, idet mange mener, der ikke er et tilstrækkeligt vidensgrundlag. Med det passer ikke med den evidens, der findes på området nu.

Kilde: https://dagensmedicin.dk/nyt-dansk-studie-blaastempler-behandling-med-cannabisbaseret-medicin-evidensen-er-paa-plads/

Det er godt nyt. Tina Horsted er den læge, der gennem hele forsøgsperioden med cannabis i Danmark, har stået i spidsen for og ordineret medicinen til de patienter, der har ønsket det og haft råd til det. Det er en vigtig milepæl, at også udenlandsk forskning viser de samme resultater som den danske forskning, for der er stadig for mange danske læger, der er skeptiske. Men mon ikke de nu er nødt til at lægge deres skepsis lidt på hylden og følge patienternes ønsker?! Cannabisprodukter er tilsyneladende en gevinst for både patienter, pårørende og arbejdsmarked. Det kan ovenikøbet give en rimelig stor samfundsmæssig gevinst at bruge det.
Det må uvægerligt give håb om en bedre smertebehandling for dem, der har gavn af cannabisprodukter.