Klinisk er der stor overlapning mellem whiplashskade og hjernerystelse. Begge diagnoser er generelt baseret på tegn og symptomer og en historie med nakke- eller hovedtraume. Med ufuldstændig viden om traumet kan det være klinisk udfordrende at skelne mellem whiplashskade og hjernerystelse.
To tidligere undersøgelser blev brugt. En undersøgelse, der fokuserede på nakkestøttepåvirkninger ved påkørsel bagfra og en undersøgelse, der fokuserede på fodboldhjelmpåvirkninger. De to undersøgelser blev sammenlignet i en model.
Resultatet af undersøgelsen var, at arbejdet gav ny indsigt i en potentiel biomekanisk forbindelse mellem whiplash og hjernerystelse, som fremmer forståelsen af, hvordan nakkestøtteinteraktion under påkørsel bagfra kan forårsage skader, der typisk var forbundet med sportsrelaterede påvirkninger af hovedet.

Kilde:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27690834/


Kun nakkestøtte- og fodboldhjelmpåvirkninger blev undersøgt her. Men kan en acceleration-decellerationsbevægelse i sin selv fremkalde hjernerystelse, hvis den er tilstrækkelig voldsom? Hjernen ”flyder” lidt rundt inde i hovedskallen i væsken omkring hjernen. Kommer der et hurtigt slyng frem og tilbage, rammer hjernen kraniets inderside hele to gange. Mon ikke det i sig selv også kan give hjernerystelse?
Man kan godt forestille sig, at hovedets kontakt med nakkestøtten under en påkørsel bagfra kan give hjernerystelse. Når vi samtidig ved, at over 50 % af alle, der får whiplash, får en samtidig hjernerystelse, giver det mening, at det også kan give hjernerystelse. Bagfrapåkørsel er årsag til 50 % af alle whiplashskader i vores spørgeskemaundersøgelse. Når ikke alle får hjernerystelse, skyldes det uden tvivl forskelle i den kraft, påkørslen sker med. Alternativt kan det skyldes forskelle i diagnose. Får nogle, der har whiplash i stedet diagnosen hjernerystelse og får nogle, der har hjernerystelse diagnosen whiplash i stedet? Ofte har de begge dele. Så det er faktisk ret kompliceret, og der burde forskes langt mere i det.
Under alle omstændigheder viser forskningen vigtigheden af, at man altid medtænker, at den whiplashskadede også kan have samtidig hjernerystelse. Dermed viser det også, hvor vigtigt det er, at whiplash medtænkes i de kommende retningslinjer for hjernerystelse.
Vi må konstatere, at nakkestøtte og sikkerhedssele forhindrer store skader på hoved og bryst, men vi kan også konstatere, at nakkestøtten samtidig øger risikoen for whiplash og hjernerystelse – selen pga. det hurtige stop, der standser kroppens fremadgående bevægelse, mens hovedet fortsætter, og nakkestøtten fordi, det kan give hjernerystelse af ramme den, når hovedet slynges hhv. forover og bagover eller omvendt.
Det giver mening, at symptomerne, når en person ved påkørsel bagfra rammer nakkestøtten,  er de samme som ved sportsrelaterede hovedtraumer. Der er ikke tidligere set på den sammenhæng, så vidt vi ved.

Se også filmen ”Whiplash og hjernerystelse” på vores Whiplashguide på
http://whiplashguiden.dk/kronisk-skadet/whiplash-og-hjernerystelse/