Hovedpine, der opstår første gang i tilknytning til et traume eller en skade mod hoved eller nakke, kaldes for sekundær hovedpine, fordi den kommer fra noget andet, nemlig tilskrives traumet. Det er altså ikke en hovedpine, der opstår af sig selv. Også selv om hovedpinen ligner nogle af de primære hovedpiner, som fx migræne eller spændingshovedpine.
Hvis en allerede eksisterende primær hovedpine som migræne eller spændingshovedpine, bliver dobbelt så slem eller øges i hyppighed eller sværhedsgrad efter fx et whiplashtraume, gives både den første diagnose og diagnosen hovedpine efter whiplash/hovedpine efter traume i nakke/hoved eller Cervikogen hovedpine.
De typer hovedpine, der tilskrives traume eller skade mod hoved eller nakke er blandt de mest almindelige hovedpiner.
I de første tre mdr. betragtes de som akutte, men fortsætter de, er de vedvarende.
Hovedpine efter traumer ligner ofte hovedpine af spændingstypen eller migræne. Derfor er hovedpinediagnosen i høj grad afhængig af den tidsmæssige relation til traumet eller skaden.
Årsagen til hovedpine efter traume mod hoved eller nakke er ofte uklar. Talrige faktorer spiller ind, som fx axonal skade (skade på nerveceller i hjernen), ændringer i hjernens stofskifte, neuroinflammation, underlæggende psykopatologi, forventninger om at udvikle hovedpine efter hovedtraume etc. Nyere forskning tyder på, at der kan ske ændringer i hjernen efter mindre traumer, og at ændringerne ikke kan påvises ved de konventionelle diagnostiske tests.
Posttraumatisk søvnforstyrrelse, humørforstyrrelser, psykosociale og andre stressfaktorer kan sandsynligvis påvirke udviklingen og fortsættelsen af hovedpine.
Overforbrug af hovedpinemedicin efter hovedskade kan også føre til fortsat hovedpine.
Risikofaktor for udvikling af hovedpine er tidligere hovedpine, mindre alvorlig skade, det kvindelige køn og tilstedeværelsen af psykiatriske sygdomme før ulykken. Forbindelsen mellem gentagne hovedtraumer og udvikling af hovedpine bør undersøges nærmere.

Kilde: https://ichd-3.org/5-headache-attributed-to-trauma-or-injury-to-the-head-andor-neck/

Læs også nyhederne ”Diagnoseklassifikation for hovedpine ” bragt den 4.1 2020 og ”Kriterier for at stille diagnosen Cervikogen hovedpine efter whiplash” bragt den 7.1 2020.

Hovedpiner efter traumer eller skader er blandt de mest almindelige hovedpiner. Også kaldet for sekundære hovedpiner. Hvorfor får de fleste whiplashskadede personer da ikke en sådan diagnose, men i stedet primære hovedpinediagnoser?
Som nævnt forleden får de fleste enten diagnosen migræne eller spændingshovedpine eller 15 andre vilkårlige og også ikke anerkendte hovedpinediagnoser. Ifølge ovenstående burde alle dog efter et traume – hvis hovedpinen opstår i relation hertil – have en sekundær hovedpinediagnose.
Der burde egentlig – ifølge klassifikationen – ikke være tvivl om, hvilken hovedpinediagnose den whiplashskadede bør have. Når der alligevel er tvivl og mange får forkert diagnose, tyder det på, at lægen ikke kender eller bruger hovedpineklassifikationen, hvilket omtalte Facebookundersøgelsen også viste. 24 af dem havde slet ikke fået en hovedpinediagnose, trods hovedpine. 

Psyken tillægges tilsyneladende også stor betydning, når det gælder hovedpine, men da det ikke er tilstrækkeligt undersøgt, kan det ikke fastslås. Der tales om, at søvnforstyrrelser, humørforstyrrelser og stressfaktorer kan påvirke hovedpinen. Det er muligt, men disse forstyrrelser og faktorer er også relateret til whiplashtraumet. Desuden kan hovedpine i sig selv også give søvnproblemer, påvirke humøret og være en stressfaktor. Så hvad kom først: Hønen eller ægget?
Vi må endnu engang konstatere, at det ikke er godt nok, det der sker, når man ved, at behandlingen af hovedpine afhænger af hovedpinediagnosen. Er diagnosen ikke korrekt, bliver behandlingen det heller ikke nødvendigvis. Hvis lægen mener, at patientens hovedpine er psykisk betinget, når den i stedet skyldes skader i nakken, får patienten måske ikke får den hjælp, vedkommende har brug for?
Ved læger tilstrækkeligt om hovedpine? Der er i hvert fald god plads til forbedringer.